Inhouding op minimumloon voor zorgverzekering omlaag

In 2020 mag uw organisatie nog steeds rechtstreeks de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) uit het loon van de werknemer betalen aan zijn zorgverzekeraar. Het maximale bedrag gaat daarbij wel omlaag naar € 1.421 per jaar.

13 november 2019 | Door redactie

Het bedrag dat uw organisatie rechtstreeks aan de zorgverzekeraar van een werknemer mag betalen, komt per maand afgerond neer op € 118,42. Betaalt de organisatie het loon per vier weken, dan mag de werkgever bij elke betaling maximaal € 109,31 inhouden en aan de verzekeraar betalen.

Giraal betalen is verplicht

Uw organisatie moet in principe aan elke werknemer minimaal het wettelijk minimumloon (of eigenlijk: het netto-equivalent hiervan) giraal aan de werknemer betalen. Het is dan ook niet langer mogelijk om inhoudingen op het loon te doen (e-learning) als de werknemer daardoor minder dan het minimumloon overhoudt. Op die regel gelden een paar uitzonderingen. De zorgverzekeringspremie van de werknemer is daar eentje van.

Zonder machtiging geen betaling

Een werknemer kan zijn werkgever machtigen om uit zijn naam de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar over te maken. Daarvoor moet hij een volmacht (tool) afgeven. Zonder die volmacht mag de werkgever geen inhoudingen en verrekeningen doen. Bovendien geldt er dus een maximumbedrag. Is de zorgverzekering van de werknemer duurder dan dit maximum, dan kan zijn werkgever dit overige bedrag alleen betalen als de werknemer meer verdient dan het wettelijk minimumloon. Hij moet dus altijd het wettelijk minimumloon minus de nominale premie van € 1.421 per jaar (in 2020) overhouden.

Netto-equivalent berekenen

De basis voor het netto-equivalent van het wettelijk minimumloon is normaal gesproken het brutominimumloon volgens artikel 6 van de WML. Daarop moeten de verplichte inhoudingen in mindering worden gebracht, zoals loonbelasting/premie volksverzekeringen, pensioenpremies en bedragen die volgens een pensioenregeling verschuldigd zijn voor aanvullende ANW- of aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Bijlagen bij dit bericht

Verbod op inhoudingen en verrekeningen
E-learning | VideoCollege 6 minuten
Volmacht inhoudingen WAS
Tools | Overeenkomsten