Internetconsultatie: minimumloon per uur

19 april 2017 | Door redactie

Het wetsvoorstel dat moet regelen dat alle werknemers recht krijgen op hetzelfde minimumloon per uur, is aangeboden voor internetconsultatie. Het minimumuurloon wordt door het voorstel onafhankelijk van de arbeidsduur per week.

Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het langverwachte wetsvoorstel dat het minimumloon per uur invoert, aangeboden voor internetconsultatie. Het volgende kabinet zal erover beslissen. De uitkomsten van de internetconsultatie – die afloopt op 31 mei 2017 – zullen daarbij worden meegenomen. Na de internetconsultatie wordt het wetsvoorstel definitief gemaakt en voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. 

Minimumuurloon op basis van 37,4 uur

Als beide Kamers het voorstel goedkeuren, wordt het minimumuurloon straks gebaseerd op de gemiddelde werkweek in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Dat zou momenteel betekenen dat een uurloon wordt vastgesteld door het minimumloon per week (tool) te delen door 37,4 uur. Een organisatie met veel werknemers die 40 uur per week werken en het minimumloon verdienen, zou daardoor duurder uit zijn.

Uurloon nu afhankelijk van arbeidsduur

Op dit moment is het wettelijk minimumloon (tools) alleen vastgesteld per maand, week en dag. Het minimumloon per uur is afgeleid van het minimumloon per week en is afhankelijk van het aantal uren dat in de organisatie een fulltime werkweek is. Een werknemer die 40 uur per week werkt en het minimumloon per week verdient, krijgt daardoor omgerekend per uur minder loon dan een werknemer die fulltime werkt in een organisatie waar 36 uur de standaard is.