Internetconsultatie voor verhoging minimumloon

21 september 2020 | Door redactie

De nieuwe Wet eerlijker inkomen moet een stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon regelen, totdat dit 60% van het gemiddelde loon bedraagt. Het conceptwetsvoorstel is aangeboden voor internetconsultatie.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het initiatiefwetsvoorstel Wet eerlijker inkomen van Tweedekamerlid Jasper van Dijk (SP) ter consultatie online gezet. Het Kamerlid vindt dat de hoogte van het wettelijk minimumloon niet meer voldoende is. Het wetsvoorstel regelt daarom een jaarlijkse verhoging van het minimumloon van 5%, naast de reguliere indexaties. Einddoel is dat het minimumloon 60% van het gemiddelde loon bedraagt. Daarna wordt de jaarlijkse verhoging van 5% stopgezet. 

Omhoog naar 60% van het gemiddelde loon

In de toelichting bij het wetsvoorstel geeft Van Dijk onder meer aan dat de verhouding tussen het gemiddelde loon en het wettelijk minimumloon is gezakt van 68% in 1976 (9 jaar na invoering) naar 43% anno nu. De European Trade Union Confederation adviseert dat het minimumloon wordt vastgelegd op 60% van het gemiddelde loon of 60% van het mediane inkomen van de actieve beroepsbevolking. Dit staat ook in aanbevelingen van het Europees Parlement. Als het huidige minimumloon met 38% verhoogd wordt, bedraagt het 60% van het gemiddelde loon. Werkgevers en andere belangstellenden kunnen meepraten over dit wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt op 15 oktober af. 

Minimumloon per uur

Overigens ligt er bij de Tweede Kamer op dit moment een ander initiatiefwetsvoorstel over een minimumloon per uur. Dit is eind vorig jaar ingediend door Tweedekamerlid Gijs van Dijk (PvdA) en stelt voor dat alle werknemers een zelfde minimumuurloon zouden moeten krijgen, of hun fulltime werkweek nu 36, 38 of 40 uur bedraagt. Begin januari publiceerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een evaluatie van het wettelijk minimumloon waarin hij geen aanleiding zag om het minimumloon aan te passen.