Jeugdloon in de ban bij gemeente Amsterdam

30 juni 2016 | Door redactie

De gemeente Amsterdam gaat alle werknemers van achttien jaar en ouder het volledige minimumloon betalen. Van leveranciers eist ze hetzelfde: alleen organisaties die hun werknemers van achttien jaar en ouder een volledig minimumloon betalen, komen nog in aanmerking bij aanbestedingen.

De gemeenteraad van de gemeente Amsterdam heeft ingestemd met een voorstel om het minimumjeugdloon (tool) voor werknemers van achttien jaar en ouder af te schaffen. Binnen de gemeente zelf gaat het slechts om een handjevol werknemers, maar toch is de reikwijdte van de maatregel groot. De gemeente gaat een volwaardig minimumloon namelijk ook opnemen als voorwaarde om een opdracht te krijgen van de gemeente. Naast de gemeente Amsterdam heeft ook de gemeente Zwolle toegezegd om alle ambtenaren vanaf achttien jaar het volledige minimumloon uit te gaan betalen.

Stapsgewijze verhoging per 1 juli 2017

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde in april al aan dat hij het  minimumjeugdloon per 1 juli 2017 wil verhogen. Dit gaat stapsgewijs en leidt ertoe dat de leeftijd waarop werknemers recht krijgen op het minimumloon (tools) uiteindelijk van 23 naar 21 jaar zal gaan. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met deze wijzigingen. 

Bijlagen bij dit bericht

Personeelskosten bewaken en bijsturen
E-learning | VideoCollege 13 minuten