Maximaal € 1.522 inhouden op minimumloon 2022 voor ZVW

Werkgevers mogen onder strikte voorwaarden de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) uit naam van een werknemer rechtstreeks overmaken naar de zorgverzekeraar. Hiervoor mogen werkgevers in 2022 maximaal € 1.522 inhouden op het minimumloon.

4 november 2021 | Door redactie

Werkgevers moeten minimaal het wettelijk minimumloon giraal aan een werknemer betalen. Het is dan ook niet mogelijk om inhoudingen op het loon te doen als de werknemer daardoor minder dan het minimumloon overhoudt. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen (tool). Eén van die uitzonderingen is dat de werknemer zijn werkgever een volmacht (tool) kan geven om uit zijn naam de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar over te maken. Er geldt wel een maximumbedrag dat de werkgever op het minimumloon mag inhouden. Onlangs is het maximumbedrag voor 2022 bekendgemaakt. In de Regeling geraamde gemiddelde nominale premie 2022 staat dat de nominale premie volgend jaar € 1.522 per jaar bedraagt.

Nominale premie omhoog door verhoging salarissen in de zorg

Van de geraamde gemiddelde nominale premie mag de werkgever per maand maximaal 1/12e deel in mindering brengen op het minimumloon om te betalen aan de zorgverzekeraar. Volgens de regeling is dat afgerond € 127 per maand. Aanvankelijk was de nominale premie in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld op € 1.509 per jaar. Maar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer over de begroting voor 2022, trok het kabinet € 675 miljoen extra uit voor hogere salarissen in de zorg. Hiervoor is een verhoging van de ZVW-uitgaven nodig. Die moeten deels worden betaald uit de zorgpremie-inkomsten en uit de inkomensafhankelijke bijdrage. Hierdoor stijgt de nominale premie met € 13 per jaar en komt dus uit op € 1.522.