Maximaal € 1.649 inhouden op minimumloon 2023 voor ZVW

10 november 2022 | Door redactie

Werkgevers mogen onder strikte voorwaarden de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) uit naam van een werknemer rechtstreeks overmaken naar de zorgverzekeraar. Hiervoor mogen zij in 2023 maximaal € 1.649 inhouden op het minimumloon.

Werkgevers moeten minimaal het wettelijk minimumloon giraal aan een werknemer betalen. Ze kunnen dan ook geen inhoudingen op het loon doen als de werknemer daardoor minder dan het minimumloon overhoudt. Maar er zijn uitzonderingen (tool) op deze regel.
Eén van die uitzonderingen is dat de werknemer zijn werkgever een volmacht (tool) kan geven om voor hem de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar over te maken.

Maximum voor inhouding op minimumloon

Er geldt wel een maximum aan hoeveel een werkgever op het minimumloon mag inhouden. Uit de Regeling geraamde gemiddelde nominale premie 2023 blijkt dat de nominale premie volgend jaar € 1.649 per jaar bedraagt. De werkgever mag van de geraamde gemiddelde nominale premie per maand maximaal 1/12e deel in mindering brengen op het minimumloon om te betalen aan de zorgverzekeraar.Volgens de regeling is dat afgerond € 137,42 per maand