Meer dan minimumloon bij meer dan normale arbeidsduur

20 september 2016 | Door redactie

Als een werknemer meer werkt dan in zijn arbeidsovereenkomst staat, moet zijn werkgever hem daar per 2017 ook evenredig meer loon voor betalen. Dat staat in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor komend jaar.

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om een wettelijk minimumuurloon in te voeren. Tot dat geregeld is, is er in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tussenoplossing geïntroduceerd per 1 januari 2017. Werknemers die vanaf dat moment per week meer werken dan hun normale arbeidsduuur, moeten voor hun meer- of overwerk betaald krijgen. Het loon voor die uren moet relatief gezien minstens even hoog zijn als het minimumloon.

Loon mag niet afhankelijk van arbeidsduur zijn

De maatregel is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimumloon per gewerkt uur niet meer afhankelijk is voor de arbeidsduur van de werknemer. Nu kan het nog voorkomen dat een werknemer meer werkt dan afgesproken is, maar die extra uren niet (genoeg) betaald krijgt.
Zoals eerder al aangekondigd was, blijft betaling op basis van stukloon (tool) mogelijk, maar moeten werknemers die stukloon ontvangen ook minstens het wettelijk minimumloon verdienen.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.