Minimumlonen per 1 juli 2015 gepubliceerd

23 april 2015 | Door redactie

Onlangs is het minimumloon bekendgemaakt dat geldt per 1 juli 2015. Het minimumloon dat uw onderneming minstens aan werknemers van 23 jaar en ouder moet betalen bedraagt dan € 1.507,80 bruto per maand. Voor jongeren geldt tot hun verjaardag een hiervan afgeleid minimumjeugdloon.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 april het minimumloon voor de tweede helft van 2015 gepubliceerd. Per 1 juli 2015 wordt het minimumloon weer aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen.

Hoger minimumjeugdloon vanaf verjaardag jongere

Werknemers die jonger zijn dan 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumjeugdloon dat bij hun leeftijd past. Het minimumjeugdloon is een percentage van het minimumloon, dat hoger wordt naarmate de jonge werknemer ouder wordt. U moet het hogere minimumloon aan de werknemer betalen vanaf de dag van zijn verjaardag, maar meestal is het praktischer het hogere loon vanaf het begin van het loontijdvak te hanteren.
Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen.

Leeftijd % Per maand Per week Per dag
23 + 100,0% € 1.507,80 € 347,95 € 69,59
22 85,0% € 1.281,65 € 295,75 € 59,15
21 72,5% € 1.093,15 € 252,25 € 50,45
20 61,5% € 927,30 € 214,00 € 42,80
19 52,5% € 791,60 € 182,65 € 36,53
18 45,5% € 686,05 € 158,30 € 31,66
17 39,5% € 595,60 € 137,45 € 27,49
16 34,5% € 520,20 € 120,05 € 24,01
15 30,0% € 452,35 € 104,40 € 20,88

Bijlagen bij dit bericht