Minimumloon eerste helft 2016 weer iets hoger

9 november 2015 | Door redactie

Werknemers van 23 jaar en ouder die fulltime werken, hebben per 1 januari 2016 ten minste recht op € 1.524,60 bruto per maand. Het minimumloon is in de eerste helft van volgend jaar 1,1% hoger dan het huidige minimumloon.

Het wettelijk minimumloon is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon voor de eerste helft van 2016 bekendgemaakt. Dit minimumloon geldt tot en met 30 juni 2016 en bedraagt € 1.524,60 bruto per maand. Dit is 1,1% hoger dan het huidige minimumloon.

Verplicht giraal betalen door WAS

Door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies verandert per 1 januari 2016 de manier waarop u het loon van werknemers mag uitbetalen. U bent dan namelijk verplicht om minimaal het netto equivalent van het bruto minimumloon giraal uit te betalen. Inhoudingen en verrekeningen mogen dan alleen nog plaatsvinden op het loon boven het wettelijk minimum. Zorg dat u daarop voorbereid bent (tool)

Let op bij afronding van het uurloon

Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen. Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het minimumuurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat in uw branche of onderneming als volledige werkweek geldt. Hier komt mogelijk verandering in, maar tot het zover is, bepaalt u het uurloon dat u minstens moet uitbetalen, door het weekloon uit de onderstaande tabel te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt. Let er daarbij op dat u door afronding niet onder het minimumloon uitkomt. 

Leeftijd % Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder 100,0% € 1.524,60 € 351,85 € 70,37
22 jaar 85,0% € 1.295,90 € 299,05 € 59,81
21 jaar 72,5% € 1.105,35 € 255,10 € 51,02
20 jaar 61,5% € 937,65 € 216,40 € 43,28
19 jaar 52,5% € 800,40 € 184,70 € 36,94
18 jaar 45,5% € 693,70 € 160,10 € 32,02
17 jaar 39,5% € 602,20 € 139,00 € 27,80
16 jaar 34,5% € 526,00 € 121,40 € 24,28
15 jaar 30,0% € 457,40 € 105,55 € 21,11

Bijlagen bij dit bericht