Minimumloon per 1 juli 2016 bekend

19 mei 2016 | Door redactie

Per 1 juli 2016 gaat het wettelijk minimumloon weer omhoog. Werknemers van 23 jaar en ouder met een voltijddienstverband hebben vanaf die datum recht op een minimumloon van € 1.537,20 per maand. Dat is 0,8% hoger dan in de eerste helft van dit jaar.

Per 1 juli 2016 bedraagt het wettelijk minimumloon per maand € 1.537,20. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) schrijft voor hoe veel loon elke werknemer minimaal per maand, week of dag moet krijgen. Dit wettelijk minimumloon geldt voor alle werknemers van 23 jaar en ouder en wordt elk jaar per 1 januari en 1 juli aangepast. Per 1 juli 2016 is het minimumloon 0,8% hoger dan in de eerste helft van dit jaar.

Minimumjeugdloon mogelijk verhoogd

Hieronder vindt u het wettelijk minimumloon per maand, week en dag. Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet, al komt daar mogelijk verandering in. In de tabel staat ook het minimumjeugdloon. Dat is een vast percentage per leeftijdscategorie voor werknemers die jonger zijn dan 23 jaar. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil per 1 juli 2017 de ondergrens voor het volledige wettelijke minimumloon verlagen naar 22 jaar en tegelijkertijd het minimumjeugdloon verhogen.

Leeftijd % Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder 100,0% € 1.537,20 € 354,75 € 70,95
22 jaar 85,0% € 1.306,60 € 301,55 € 60,31
21 jaar 72,5% € 1.114,45 € 257,20 € 51,44
20 jaar 61,5% € 945,40 € 218,15 € 43,63
19 jaar 52,5% € 807,05 € 186,25 € 37,25
18 jaar 45,5% € 699,45 € 161,40 € 32,28
17 jaar 39,5% € 607,20 € 140,15 € 28,03
16 jaar 34,5% € 530,35 € 122,40 € 24,48
15 jaar 30,0% € 461,15 € 106,45 € 21,29