Minimumloon per uur per 1 juli 2018 ook hoger

Hoeveel werkgevers hun werknemers per uur minimaal moeten betalen, hangt af van hoeveel uren een volledige werkweek in de organisatie bedraagt. Per 1 juli 2018 gaan deze minimumlonen per uur 1,03% omhoog.

6 juni 2018 | Door redactie

Net als het minimumloon per maand, week en dag gaan de minimumlonen per uur per 1 juli 2018 met 1,03% omhoog. Het gaat daarbij om een uurloon dat afhangt van het aantal uren dat in de organisatie een fulltime werkweek is: 36, 39 of 40. Dat betekent dat het wettelijk minimumuurloon in een organisatie met een 36-urige werkweek hoger is dan in een organisatie met een 40-urige werkweek. Hoewel een uniform minimumuurloon al tijden in de maak is, is er nog geen knoop over doorgehakt.

Afleiden van het loon per week

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minimumuurlonen bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek op een rijtje gezet. Geldt in uw organisatie een ander aantal uren als fulltime werkweek? Dan berekent u het minimumuurloon door het minimumloon per week te delen door het aantal uren van een volledige werkweek. Het brutominimumloon per week bedraagt per 1 juli 2018 € 367,90 voor werknemers vanaf 22 jaar. Werknemers die jonger zijn, krijgen een percentage van het minimumloon.

Leeftijd % 36 uur/week 38 uur/week 40 uur/week
22 jaar en ouder 100,0% € 10,22 € 9,69 € 9,20
21 jaar 85,0% € 8,69 € 8,23 € 7,82
20 jaar 70,0% € 7,16 € 6,78 € 6,44
19 jaar 55,0% € 5,63 € 5,33 € 5,06
18 jaar 47,5% € 4,86 € 4,60 € 4,37
17 jaar 39,5% € 4,04 € 3,83 € 3,64
16 jaar 34,5% € 3,53 € 3,35 € 3,18
15 jaar 30,0% € 3,07 € 2,91 € 2,76

Lager loon voor BBL’ers

Voor werknemers die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geldt een lager minimumloon. Het minimumuurloon voor deze werknemers is daardoor ook lager:

Leeftijd % 36 uur/week 38 uur/week 40 uur/week
20 jaar 61,5% € 6,29 € 5,96 € 5,66
19 jaar 52,5% € 5,37 € 5,09 € 4,83
18 jaar 45,5% € 4,65 € 4,41 € 4,19