Minimumuurloon bij 36, 38 en 40 uur per week

21 juni 2013 | Door redactie

Uw onderneming moet werknemers tussen de 23 en 65 jaar per 1 juli 2013 een minimumloon van € 1.477,80 betalen bij een volledige werkweek. Wat het minimumloon per uur is, hangt af van het aantal uren dat in uw onderneming als fulltime arbeidsduur geldt.

Zoals u in het bericht 'Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 bekend' heeft kunnen lezen, gaan de minimumlonen per 1 juli 2013 met 0,57% omhoog. Het wettelijk minimum(jeugd)loon wordt altijd uitgedrukt in bedragen per maand, week of dag. Deze bedragen gelden bij een voltijds dienstverband.

Er is geen wettelijk minimumuurloon

Een wettelijk minimumuurloon bestaat niet. Hoeveel uw werknemers volgens de wet minimaal bruto per uur moeten ontvangen, hangt namelijk af van de lengte van de werkweek in uw onderneming. In de meeste cao’s is de arbeidsduur bij een fulltime dienstverband 36, 38 of 40 uur per week.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minimumuurlonen bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek alvast voor u uitgerekend. Hieronder vindt u het overzicht.