Nieuw minimumloon per 1 juli 2015

26 juni 2015 | Door redactie

Vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe minimumlonen. Een werknemer van 23 jaar en ouder heeft dan bij een fulltime werkweek recht op € 1.507,80 bruto per maand. Check of de werknemers in uw organisatie ook minimaal het nieuwe minimumloon krijgen uitbetaald.

Het minimumloon wordt per 1 juli 2015 weer aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen. Daarmee stijgt het brutominimumloon van € 1.501,80 naar € 1.507,80 per maand. Werknemers die jonger zijn dan 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumjeugdloon dat bij hun leeftijd past. 

Hoger minimumjeugdloon vanaf verjaardag jongere

Het minimumjeugdloon is een percentage van het minimumloon, dat hoger wordt naarmate de jonge werknemer ouder wordt. De werkgever moet het hogere minimumloon aan de werknemer betalen vanaf de dag van zijn verjaardag, maar meestal is het praktischer het hogere loon vanaf het begin van het loontijdvak te hanteren. In de tabel hieronder vindt u het wettelijke minimumloon in 2015 per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen.

 Minimum(jeugd)loon per 1 juli 2015

Bijlagen bij dit bericht