Nieuwe maatregelen minimumloon per 1 juli 2017

2 mei 2016 | Door redactie

Het wettelijk minimumjeugdloon wordt mogelijk al per 1 juli 2017 voor de eerste keer verhoogd. De leeftijd waarop werknemers recht krijgen op het volledige minimumloon wordt dan verlaagd van 23 naar 22 jaar. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer had minister Asscher gevraagd wat de vroegst mogelijke ingangsdatum voor de nieuwe regels voor het minimumloon is. In de Kamerbrief geeft de minister nu aan dat hij uitgaat van 1 juli 2017. Hij gaat in ieder geval het wetsvoorstel om dit te regelen nog vóór de zomer naar de Raad van State sturen voor advies. 

Uiterlijk in april 2017 publicatie in Staatsblad

Het wetsvoorstel kan dan in het najaar aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Als daarna ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd heeft, kan het volgens de minister uiterlijk in april 2017 gepubliceerd worden in het Staatsblad. De ingangsdatum zou dan 1 juli 2017 worden. Per die datum zou de eerste verhoging van het minimumloon (tool) voor jongeren een feit zijn en krijgen werknemers van 22 jaar recht op 100% van het minimumloon.

Tweede stap is nog onzeker

Of de tweede stap van de stapsgewijze verhoging ook ingevoerd wordt, hangt af van de effecten van de eerste verhoging. Als die namelijk te veel negatieve effecten heeft op de jeugdwerkloosheid, wordt de tweede verhoging geschrapt.
De verhoging van het minimumloon maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. In dit pakket zitten ook nieuwe regels voor stukloon, meerwerk en het minimumloon per uur.