Nieuwe regels meerwerk, stukloon en uurloon

21 april 2016 | Door redactie

De regels voor meerwerk, stukloon en uurloon gaan op de schop. Als het aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, mogen werkgevers werknemers straks niet meer alleen op basis van stukloon betalen en komt er één vast wettelijk minimumuurloon.

Minister Asscher heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een wettelijk minimumloon per uur wil invoeren dat gelijk is voor alle werknemers. Dat uurloon wordt dan voor alle werknemers gebaseerd op een 38-urige werkweek, terwijl het nu nog verschilt voor werknemers met een 36-, 38- of 40-urige werkweek. Iedere werkgever heeft nu al de verplichting om alle werknemers van 23 jaar en ouder minimaal het wettelijk minimumloon per dag, week of maand (tool) te betalen. Er bestaat echter geen wettelijk minimumuurloon. Daar komt mogelijk verandering in.

Meerwerk straks ook onder minimumloon per uur

Door het toepassen van het minimumloon per week komt het nu nog voor dat werkgevers minder dan het minimumloon betalen bij meerwerk of overwerk. Als een werknemer in een week 45 uur werkt, maar het minimumloon per week voor 40 uur betaald krijgt, kan Inspectie SZW daar geen boete voor opleggen. Door de invoering van een minimumuurloon wordt dit probleem opgelost. Er moet dan namelijk per uur het vaste minimumuurloon betaald worden in plaats van een minimumbedrag per week.

Stukloon mag niet leiden tot onderbetaling

Ook de regels voor stukloon worden aangepast. Werkgevers mogen straks wel nog per stuk betalen, maar moeten daarbij wel het wettelijk minimumuurloon als ondergrens hanteren. Nu kan een heel langzame werknemer nog minder dan het minimumloon per uur verdienen als hij per stuk betaald krijgt (tool).
Voor alle wijzigingen geldt dat het nog niet zeker is of en wanneer deze daadwerkelijk ingaan. Minister Asscher is er nog over in gesprek met de sociale partners.