Nieuwe regels voor betalen stukloon in factsheet

7 september 2017 | Door redactie

Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor het betalen van werknemers op basis van het aantal stuks dat zij verwerken. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die per kilo geplukt fruit of per bezorgd pakket betaald krijgen. Alle nieuwe regels staan sinds kort bij elkaar in een factsheet.

Na de drie factsheets over de nieuwe regels voor het minimumjeugdloon en het loon voor meer- en overwerk is er onlangs ook een factsheet over de nieuwe regels voor het betalen van stukloon (pdf) gepubliceerd. Hierin staat dat werkgevers per 1 januari 2018 alle werknemers minimaal het wettelijk minimumloon moeten betalen voor de uren die zij gewerkt hebben. Hoewel het de bedoeling was om de nieuwe stukloonregels per 1 juli 2017 al in te laten gaan, was er tijd nodig om een uitzondering op de regel vorm te geven.

Uitzondering voor specifieke werkzaamheden

Die uitzondering houdt in dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid specifieke werkzaamheden in een bedrijfstak kan aanwijzen waarvoor de nieuwe stukloonregels niet gelden. Voor deze werkzaamheden moeten werkgevers de huidige werkwijze (tool) blijven toepassen.