Nieuwe regels voor het wettelijk minimumloon?

15 september 2015 | Door redactie

Uit de rijksbegroting voor 2016 blijkt dat het kabinet nog steeds overweegt om de regels voor het wettelijk minimumloon te herzien. Hiervoor zal dit najaar een verkennende notitie naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Het kabinet stelt dat de huidige regels voor het minimumloon aansluiting met de praktijk verliezen. Toen het wettelijk minimumloon werd opgesteld, was een 40-urige werkweek de norm. Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Toch moeten werkgevers uitgaan van een minimumloon per dag, week of maand. Dit kan voor problemen zorgen als een werknemer een kortere werkweek heeft. Hierover heeft u vorig jaar kunnen lezen in het nieuwsartikel ‘Mogelijk aanpassing Wet minimumloon’. Minister Asscher maakte toen al bekend dat hij aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) overwoog.

Mogelijk een wettelijk minimumuurloon

Om het wettelijk minimumloon beter op de praktijk te laten aansluiten en voor meer mogelijkheden tot handhaving te zorgen, bekijkt het kabinet of een wettelijk minimumuurloon in de wet kan worden opgenomen. Deze maatregel zal dan onderdeel zijn van de notitie die het kabinet dit najaar naar de Tweede Kamer wil sturen. In deze notitie zal ook aandacht zijn voor het stukloon, de reikwijdte van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon.
Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.