Onderbetaling: € 230.000 boete van Inspectie SZW

3 maart 2017 | Door redactie

Kan uw organisatie niet inzichtelijk maken hoeveel uren de werknemers precies gewerkt hebben, dan overtreedt de werkgever mogelijk de wet. Hij loopt dan risico op een boete! Hij moet gewerkte uren daarom goed bijhouden.

Iedere werkgever is verplicht om alle werknemers minimaal het wettelijk minimumloon (tools) te betalen. Doet hij dat niet, dan overtreedt hij de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Als Inspectie SZW zo’n overtreding constateert, kan dat flink in de papieren lopen. Dat gebeurde ook bij een schoonmaakbedrijf.  

Overschrijding normtijd is onbetaald

De schoonmakers van deze organisatie kregen per kamer betaald voor een normtijd: de tijd die volgens de werkgever nodig was om de kamer schoon te maken. Voor een kamer waar de gast nog een avond verbleef gold een schoonmaaktijd van tien tot twaalf minuten. Voor de kamer van een vertrekkende gast 20 minuten. In de arbeidsovereenkomsten van de werknemers stond echter dat zij per uur betaald zouden krijgen. Had een werknemer langer nodig voor het schoonmaken van de kamers en deed hij bijvoorbeeld anderhalf uur over vijf kamers van blijvende gasten in plaats van een uur, dan kreeg hij toch maar één uur betaald. Daarnaast werden extra werkzaamheden, zoals het vullen van de linnenkar, het stofzuigen van de gang en het bijplaatsen van extra bedden niet betaald.

Geen nabetaling voor werknemers

Inspectie SZW oordeelde dat de uren die de werknemers gewerkt hadden, niet overeenkwamen met de uren die de werkgever registreerde en betaalde. De Inspectie kon daardoor niet controleren of de werknemers voldoende loon en vakantiebijslag betaald kregen. Daarvoor legde zij een boete van € 230.000 op. De overtreding van de organisatie werd op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) bovendien openbaar gemaakt.
Toch kon de inspectie niet bewijzen dat de organisatie te weinig betaald had. De werknemers kregen daarom geen nabetaling van de uren die zij niet betaald gekregen hadden.