Onderbetaling door afronding minimumloon

17 augustus 2015 | Door redactie

Gebruikt u het minimumloon per uur om uw medewerkers te betalen, pas dan op met afronden. Houdt u geen rekening met eventuele afrondingsverschillen, waardoor u nét minder betaalt dan het wettelijk minimumloon, dan kunt u een fikse boete krijgen van Inspectie SZW.

In het nieuwsartikel ‘Hoger minimumloon per 1 juli 2015’ kon u lezen dat sinds 1 juli 2015 weer een nieuw minimumloon geldt. Als u het minimumloon per week deelt door het aantal uren in een fulltime dienstverband per week, krijgt u het minimumloon per uur. Het is belangrijk dat u hierbij rekening houdt met eventuele afrondingsverschillen, zodat u niet nét minder betaalt dan het wettelijk minimumloon. Is er sprake van zogenoemde onderbetaling, dan riskeert u een boete van Inspectie SZW. Die boete kan oplopen tot € 10.000 per onderbetaalde werknemer bij betaling onder het minimumloon en nog eens € 2.000 voor elke werknemer die onvoldoende vakantiebijslag krijgt.

Rekenen het minimumloon altijd terug

Een rekenvoorbeeld: voor een medewerker van 20 jaar oud geldt sinds 1 juli 2015 een minimumloon van € 927,30 per maand, € 214 per week of € 42,80 per dag. Als in uw organisatie een fulltime functie bijvoorbeeld 36 uur per week bedraagt, deelt u het minimumloon per week door 36 om het minimumloon per uur te berekenen. Dat komt voor deze medewerker neer op afgerond € 5,94 per uur. Toch betaalt u dan eigenlijk te weinig. Als u € 5,94 weer vermenigvuldigt met 36, komt daar namelijk een loon per week van € 213,84 uit. Dat is minder dan het wettelijk minimumloon van € 214 per week voor een 20-jarige.
Zorg er dus voor dat u bij het bepalen van het minimumloon per uur altijd even terugrekent naar het minimumloon per dag, week of maand om zeker te weten dat u niet per ongeluk te weinig betaalt.

Bijlagen bij dit bericht