Ook AOW’er heeft nu recht op minimumloon

3 juli 2015 | Door redactie

Sinds 1 juli 2015 moet u aan werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd ook minstens het wettelijk minimumloon betalen. Dat is één van de maatregelen die is geregeld in de Wet aanpak schijnconstructies.

Er gaan al lang stemmen op om het wettelijk minimumloon ook van toepassing te laten zijn op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De afgelopen maanden waren er maar liefst twee wetsvoorstellen in de maak die dit zouden regelen. Ten eerste is deze maatregel opgenomen in het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd dat momenteel bij de Eerste Kamer ligt. U las hierover al in het nieuwsartikel ‘Tweede Kamer stemt in met Wet werken na AOW’. Deze wet moet per 1 januari 2016 in werking treden.

Verdringing van jongere werknemers

Het afschaffen van de leeftijdsgrens voor toepassing van het wettelijk minimumloon is echter ook onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), waarvan het grootste deel al per 1 juli 2015 van kracht is geworden. Deze wet is gericht op het voorkomen van verdringing van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt.
Het feit dat werkgevers aan doorwerkende AOW’ers minder dan het wettelijk minimumloon mochten betalen, kon zorgen voor verdringing van jongere werknemers. Daarom is in de WAS opgenomen dat de uitsluiting van AOW'ers per 1 juli 2015 uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is geschrapt. 

Meer informatie over het werken met of ontslag van een AOW-gerechtigde werknemer vindt u in de toolbox Zo regelt u doorwerken of ontslag AOW’er.