Ook minimumloon per uur stijgt per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 stijgt het wettelijk minimumloon en daarmee ook het loon waar werknemers per uur minimaal recht op hebben. Dat minimumuurloon hangt af van het minimumloon per week én het aantal uren waaruit een volledige werkweek in de organisatie bestaat.

23 april 2020 | Door redactie

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2020 met 1,6%. Die verhoging geldt ongeacht of uw organisatie per maand, week, dag of uur betaalt. Toch is er geen wettelijk minimumuurloon, omdat het loon dat een werkgever per uur moet betalen, afhangt van het aantal uren dat een fulltime werkweek in de organisatie bedraagt. In sommige sectoren is 40 uur bijvoorbeeld een fulltime werkweek, terwijl dat in andere 38 of 36 uur is. Het loon dat werkgevers werknemers per uur minimaal moeten betalen, is bij werkgevers met een 36-urige werkweek daardoor hoger dan bij organisaties met een 40-urige werkweek.

Weekloon delen door aantal uren

Om het minimumloon per uur te berekenen, moet het minimumloon per week gedeeld worden door het aantal uren dat een fulltime werkweek bedraagt. Bij het bekendmaken van de nieuwe minimumloonbedragen geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid altijd het uurloon bij een 36-, 38- en 40-urige volledige werkweek. In de onderstaande tabel vindt u deze minimumuurlonen per 1 juli 2020. Geldt in uw organisatie een ander aantal uren als fulltime, dan deelt u het minimumloon per week door dat aantal uren. Let op: u mag daarbij nooit naar beneden afronden, dan kan er namelijk sprake zijn van onbedoelde onderbetaling.

Uitzondering voor BBL’ers

Voor werknemers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, geldt een uitzondering: zij hebben namelijk niet meegedaan met de stapsgewijze verhogingen van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en 1 juli 2019. U vindt daarom in de tabel ook de minimumlonen per uur die specifiek voor deze werknemers gelden.

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

21 jaar en ouder

€ 10,77

€ 10,21

€ 9,70

20 jaar

€ 8,62

€ 8,17

€ 7,76

20 jaar BBL

€ 6,63

€ 6,28

€ 5,97

19 jaar

€ 6,47

€ 6,13

€ 5,82

19 jaar BBL

€ 5,66

€ 5,36

€ 5,09

18 jaar

€ 5,39

€ 5,11

€ 4,85

18 jaar BBL

€ 4,90

€ 4,65

€ 4,41

17 jaar

€ 4,26

€ 4,04

€ 3,83

16 jaar

€ 3,72

€ 3,52

€ 3,35

15 jaar

€ 3,24

€ 3,07

€ 2,91

Bijlagen bij dit bericht

Verbod op inhoudingen en verrekeningen
E-learning | VideoCollege 6 minuten
Stukloon berekenen
Tools | Rekentools