Per 2023 meer in te houden op minimumloon voor ZVW

14 december 2022 | Door redactie

Werkgevers mogen onder strikte voorwaarden de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) namens een werknemer rechtstreeks betalen aan de zorgverzekeraar. Het maximumbedrag hiervoor stijgt per 1 januari 2023 met 10%.

Werkgevers moeten minimaal het wettelijk minimumloon giraal aan een werknemer betalen. Ze kunnen dan ook geen inhoudingen op het loon doen als de werknemer daardoor minder dan het minimumloon overhoudt. Er bestaan wel uitzonderingen (tool) op deze regel. Eén daarvan is dat de werknemer zijn werkgever mag machtigen om voor hem de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar te betalen. Hiervoor geldt wel een maximum aan hoeveel een werkgever op het minimumloon mag inhouden. Per 1 januari 2023 gaat dit maximum omhoog.

Stijging maximumbedrag met 10%

Het maximumbedrag dat een werkgever mag inhouden is op dit moment gemaximeerd tot de geraamde gemiddelde nominale premie. Eerder werd bekend dat deze nominale premie volgend jaar € 1.649 per jaar bedraagt. Het kabinet maakte onlangs bekend (pdf) dat de bovengrens van het in te houden bedrag per 1 januari 2023 stijgt met 10%. Een concreet bedrag wordt in het besluit niet genoemd, maar het zou waarschijnlijk uitkomen op € 1.813. Een werkgever mag dus een hoger bedrag rechtstreeks aan de zorgverzekeraar betalen.

Inhoudingsregeling vooral gunstig voor arbeidsmigranten

De inhoudingsregeling draagt er aan bij dat met name arbeidsmigranten verzekerd zijn voor zorg en van vergoeding van gemaakte zorgkosten. Het is belangrijk dat de hogere premie samengaat met verbetering van de toegang tot zorg. Daarom werkt het kabinet gelijktijdig met zorgverzekeraars een convenant uit met concrete afspraken over effectieve verbetering van toegang tot de zorg. Voor de lange termijn zal in overleg met betrokken partijen worden bezien hoe de ervaringen zijn met de inhoudingsregeling.