Straks volwaardig minimumloon vanaf 21 jaar

21 april 2016 | Door redactie

Het volledige wettelijk minimumloon geldt straks voor iedere werknemer van 21 jaar en ouder. Nu is dat nog 23 jaar en ouder. Daarnaast gaat het minimumloon voor werknemers tot 21 jaar omhoog. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten.

Het wettelijk minimumloon (tools) geldt op dit moment alleen volledig voor werknemers van 23 jaar en ouder. Voor jongere werknemers geldt een vast percentage van dit minimumloon: het minimumjeugdloon. Daar komt echter verandering in, want minister Asscher wijzigt de beginleeftijd voor een volledig minimumloon stapsgewijs naar 21 jaar. Ook verhoogt hij het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar oud stapsgewijs. De wijzigingen worden opgenomen in een wetsvoorstel dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wijzigt. De ingangsdatum is dus nog onbekend.

Verlaging mag niet negatief zijn voor werkgelegenheid

In eerste instantie verlaagt Asscher de leeftijd van het minimumloon naar 22 jaar. Als deze verlaging geen aanzienlijke negatieve effecten heeft op de werkgelegenheid voor jongeren, wordt de beginleeftijd daarna automatisch verder verlaagd naar 21 jaar. Tegelijkertijd gaat het minimumjeugdloon omhoog. Hoeveel hoger het wordt, ziet u in onderstaande tabel.

2016-04-21 - Voorstel verhoging minimum(jeugd)loon.PNG

Uitzondering voor leerwerkplekken

Er komt een uitzondering op deze aanpassingen van het minimumloon voor leerwerkplekken in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo. Dit moet voorkomen dat de loonkosten voor werkgevers die deze leerwerkplekken aanbieden te zeer stijgen. Voor alle werkgevers geldt dat zij per 2017 ook voor 21- en 22-jarige werknemers in aanmerking komen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze werknemers gaan immers 100% van het wettelijk minimumloon verdienen. Zo blijft de stijging van de loonkosten beperkt.