Tweede Kamer aan zet bij hoger minimumjeugdloon

17 oktober 2016 | Door redactie

De Tweede Kamer mag zich gaan buigen over het wetsvoorstel dat het minimumjeugdloon verhoogt en de leeftijd waarop werknemers recht krijgen op het volledige minimumloon verlaagt. Het wetsvoorstel is ook openbaar geworden.

In het wetsvoorstel staat hoe de kabinetsplannen om het wettelijk minimumloon voor 18- tot en met 20-jarigen stapsgewijs te verhogen, vorm krijgen. Zoals eerder al aangekondigd was, is het de bedoeling om per 1 juli 2017 de eerste stap van de stapsgewijze verhoging in te voeren. Per die datum krijgen 22-jarige werknemers recht op het volledige minimumloon (tools). Alleen als na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, gaan de wijzigingen daadwerkelijk door. 

Regels stukloon en meerwerk aangepast

In het wetsvoorstel worden ook de regels voor stukloon en meerwerk aangepast:

  • Werknemers die per stuk betaald krijgen, moeten voor hun werktijd minimaal het wettelijke minimumloon verdienen. Dat geldt dus ook voor werknemers die langzamer werken dan gemiddeld. Zij verdienen nu vaak minder dan het minimumloon per uur.
  • Werknemers die meer werken dan een voltijd werkweek, moeten voor hun meeruren minimaal het wettelijk minimumloon verdienen. Een werknemer die precies het minimumloon verdient en in een bepaalde week 50 uur werkt, terwijl een voltijd werkweek bij zijn organisatie 40 uur bedraagt, krijgt dan een vierde van zijn loon extra.

In het wetsvoorstel herziening Wet minimumloon (pdf) staat ook dat er in de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) een compensatie voor de verhoging van het wettelijk minimumloon voor jongeren wordt opgenomen.