Uitstel tot 2018 voor nieuwe regels stukloon

10 april 2017 | Door redactie

De nieuwe regels voor het betalen van stukloon en meer- en overwerk gaan toch niet per 1 juli 2017 in, maar per 1 januari 2018. Het uitstel komt doordat er nog een ministeriële regeling gemaakt moest worden voor de zogenoemde stukloonnorm.

De nieuwe stukloonregels houden in dat werkgevers aan werknemers altijd minimaal het wettelijk minimumloon (tools) moeten betalen, ook als zij per geproduceerd of opgeleverd stuk betalen. Hoewel het de bedoeling was om de nieuwe regels voor het betalen van stukloon per 1 juli 2017 in te laten gaan, is de ingangsdatum uitgesteld naar 1 januari 2018. Dat komt door de uitzondering die er op verzoek van de Tweede Kamer op geformuleerd is. Door de juridische vormgeving van de wetswijziging worden de nieuwe regels voor meer- en overwerk ook uitgesteld tot 1 januari 2018. 

Stukloonnorm is reden voor uitstel

De uitzondering houdt in dat in de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid specifieke werkzaamheden in een bedrijfstak kan aanwijzen waarvoor de nieuwe stukloonregels niet gelden, maar waarvoor de huidige werkwijze (tool) blijft bestaan. Voor die werkzaamheden blijft de zogenoemde stukloonnorm bestaan: de gemiddelde tijd die nodig is voor de arbeid per stuk.

Voorbereidingstijd voor werkgevers

De ministeriële regeling (pdf) die de regels voor het vaststellen van de stukloonnorm bevat, werd vrijdag 7 april pas openbaar. Volgens demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de voorbereidingstijd voor werkgevers en werknemers te kort om de maatregel per 1 juli in te laten gaan.
De andere regels uit het wetsvoorstel gaan wel gewoon in per 1 juli 2017. Dat is de verhoging van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 22 jaar.