Verhoging minimumjeugdloon is definitief

24 januari 2017 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de verhoging van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 22 jaar. Het hogere minimumjeugdloon is daardoor per 1 juli 2017 een feit.

De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon voor jongeren werd in december goedgekeurd door de Tweede Kamer en nu heeft ook de Eerste Kamer ermee ingestemd. Werknemers van 18 tot en met 22 jaar krijgen daardoor per 1 juli 2017 een hoger wettelijk minimumloon (tool). Als de effecten op de werkgelegenheid voor jongeren niet al te negatief zijn, volgt later nog een verhoging.

Compensatie volgt pas in 2018

In de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) wordt een compensatie voor het hogere minimumjeugdloon opgenomen. Die compensatie (tool) wordt ingevoerd per 1 januari 2018. Dat is een half jaar later dan de invoering van het hogere minimumjeugdloon. De compensatie is daarom in het eerste jaar hoger om de periode van 1 juli 2017 tot 1 januari 2018 met terugwerkende kracht te overbruggen.
Naast de wijziging van het wettelijk minimumjeugdloon worden ook de regels voor meerwerk en de regels voor het betalen van stukloon per 1 juli 2017 aangepast. Op de nieuwe stukloonregels werd bij de behandeling door de Tweede Kamer wel nog een uitzondering geformuleerd