Voorjaarsnota 2022: minimumloon al per 2023 omhoog

23 mei 2022 | Door redactie

In de Voorjaarsnota 2022 staat dat het kabinet het minimumloon vanaf 2023 in drie jaarlijkse stappen wil verhogen met 7,5% in totaal. Eerder was het plan dat deze verhoging in twee stappen zou plaatsvinden vanaf 2024.

Lees ook het nieuwsartikel Ontwerpbesluit verhoging minimumloon gepubliceerd

In de Voorjaarsnota maakt het kabinet bekend dat de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon met 7,5% in 2025 een jaar eerder wordt gestart en plaatsvindt in drie stappen. Het minimumloon wordt in zowel 2023 als 2024 verhoogd met 2,5% en met 2,32% in 2025. In het Coalitieakkoord 2021-2025 was eerder uitgegaan van een jaarlijkse verhoging van 3,75% in 2024 en 3,615% in 2025. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2022 € 1.756,20 per maand, € 405,30 per week en € 81,06 per dag. 

Loongerelateerde uitkeringen stijgen mee met minimumloon

De verhoging in 2023 vindt plaats door middel van een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Hierdoor stijgen de loongerelateerde uitkeringen (zoals uitkeringen, toeslagen en studiefinanciering) en het maximumdagloon automatisch mee. Dit leidt tot structureel hogere overheidsuitgaven. De verhogingen in 2024 en 2025 zullen plaatsvinden door een wetswijziging in plaats van een AMvB. In die jaren stijgen de loongerelateerde uitkeringen en het maximumdagloon daardoor niet mee. 

AOW-uitkering gekoppeld aan hoger minimumloon

De hoogte van de AOW-uitkering zal worden gekoppeld aan de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon, met in totaal 7,5% in 2025. Het kabinet gaat in augustus 2022 ook nog specifiek naar de koopkrachtontwikkeling kijken. Het kabinet kijkt dan onder meer naar de wijze waarop de verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans kan worden gebracht, door de lasten op arbeid te verlagen en die op vermogen te verhogen. 

Complete begroting komt op Prinsjesdag

De ministerraad stemde afgelopen vrijdag in met de Voorjaarsnota 2022. Minister Kaag van Financiën stuurde deze nota vervolgens door naar de Tweede Kamer. De eerste Voorjaarsnota van dit kabinet bevat niet alleen een bijstelling van de begroting van 2022 – zoals gebruikelijk tot nu toe – maar geeft ook een vooruitblik op de begrotingen voor de komende jaren. De complete begroting volgt zoals altijd op Prinsjesdag, uitgewerkt in diverse wetsvoorstellen.