Wat betekenen de verkiezingen voor het minimumloon?

De meeste politieke partijen willen het wettelijk minimumloon verhogen, maar de partijen geven hier op een verschillende manier invulling aan. Een stijging van het minimumloon heeft ook effect op de hoogte van de uitkeringen en de werkgelegenheid.

5 maart 2021 | Door redactie

Op 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats, en dat betekent dat de politieke partijen hun verkiezingsprogramma (artikel) hebben uitgebracht. Wat betekent dit voor het minimumloon? Verschillende media, waaronder het FD, namen de partijprogramma’s onder de loep. Dit laat zien dat veel partijen het wettelijk minimumloon willen verhogen, maar dat de uitwerking verschilt. Vakbond FNV is een campagne begonnen om het minimumuurloon (stapsgewijs) te verhogen naar € 14. GroenLinks, PvdA en SP sluiten zich hierbij aan. Andere partijen komen lager uit. Verhoging van het minimumloon heeft een negatief effect op de werkgelegenheid, maar het Centraal Planbureau berekende in 2020 dat het wel minder banen kost dan eerder werd aangenomen.

Partijen willen een vast minimumuurloon

Een aantal partijen willen voortaan uitgaan van een vast aantal uren per werkweek bij de berekening van het minimumuurloon. Dit is nu niet het geval, waardoor het uurloon per organisatie kan verschillen. Om het uurloon te berekenen, deelt de werkgever het minimumloon door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is, bijvoorbeeld 36 of 40 uur. CDA, ChristenUnie, D66, PvdA en de SP stellen voor om voor alle werknemers uit te gaan van een 36-urige werkweek. Dit levert de gemiddelde werknemer al 3,6% extra op. ChristenUnie en D66 willen dat nog eens met 10% verhogen. Maar Denk, GroenLinks, VVD en 50PLUS blijven vasthouden aan het maandloon zonder een vast aantal uren. Denk, VVD en 50PLUS tellen daar 10% bij op en D66 20%.

Uitkeringen stijgen niet meer mee met minimumloon

Veel uitkeringen, zoals de AOW en de bijstand, zijn gekoppeld aan het minimumloon. Als het minimumloon stijgt, stijgen deze uitkeringen nu mee, maar niet alle partijen willen deze koppeling behouden. VVD en CDA laten de WW- en bijstandsuitkeringen niet meer meestijgen en ChristenUnie en D66 slechts gedeeltelijk. CDA-lijsttrekker Hoekstra kondigde gisteren in het AD aan dat het CDA de maximale duur van WW-uitkeringen wil verkorten van twee jaar naar één jaar. Dit voorstel moet mensen sneller aan een nieuwe baan helpen. Het CDA volgt hiermee de adviezen van de commissie-Borstlap. De partij wil de hoogte van de WW-uitkering in het eerste half jaar wel verhogen.