Werkgevers willen compensatie voor hoger minimumloon

19 september 2022 | Door redactie

Ondernemersorganisaties waarschuwen voor de voorgenomen stijging van het minimumloon met 10%. In de aanloop naar de behandeling van de begroting voor 2023 hameren zij er alvast op dat er voor werkgevers compensatie moet komen voor de extra kosten.

Het kabinet wil het minimumloon vanaf volgend jaar flink ophogen. Onderdeel van een enorm pakket maatregelen om de koopkracht te stutten is dat het minimumloon per 1 januari 2023 in één keer met 10% omhooggaat. Dit koopkrachtpakket komt op Prinsjesdag naar buiten, maar de plannen zijn al grotendeels uitgelekt.

Doorberekenen kosten stuwt inflatie

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW waarschuwen mede namens tientallen branches voor de bijeffecten die zo’n verhoging kan hebben. Een hoger minimumloon leidt tot hogere personeelskosten voor werkgevers. Een deel van de werkgevers zal die kosten kunnen doorberekenen aan klanten, waardoor de prijzen stijgen. Daarmee zou volgens de economische theorie de inflatie verder kunnen oplopen, terwijl het koopkrachtpakket nu juist bedoeld is om de klap van de inflatie te dempen.
Een ander deel van de werkgevers kan de hogere personeelskosten niet doorberekenen, en bij hen gaat het dus ten koste van de winst. Omdat de winst nu eenmaal het inkomen van de ondernemer is, zou een deel dus paradoxaal genoeg onder de armoedegrens kunnen zakken, aldus de ondernemersorganisaties.

‘Kostenstijgingen stapelen zich op’

Daar komt bij dat het plan is om in 2024 een minimumloon per uur in te voeren. Nu zijn alleen het minimumloon per maand en per week in de wet vastgelegd. Straks is dus ook voorgeschreven wat een werknemer per uur minimaal moet verdienen. Werkgevers die daar nu nog niet aan voldoen, zijn dus meer kwijt aan loon. Deze hogere kosten komen voor werkgevers bovenop de fikse prijsstijgingen voor onder meer huur en energie, zo schrijven de ondernemersorganisaties in hun brief (pdf). Ook zien ondernemers aankomen dat zij meer belasting moeten gaan betalen, onder meer ter financiering van de koopkrachtmaatregelen en de besluiten uit de Voorjaarsnota.

Compensatie via hoger LIV

Reden voor de ondernemersclubs om te pleiten voor een compensatie van de extra kosten voor werkgevers. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het budget voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) op te hogen. Met het LIV (tool) kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen als zij werknemers aannemen die op of net boven het minimumloon verdienen.