Wet aanpak schijnconstructies is aangenomen

8 juni 2015 | Door redactie

Op 2 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Dat betekent dat uw organisatie vanaf 1 juli 2015 mogelijk het loon van uitzendkrachten moet betalen als hun werkgever dat niet doet. Per 1 januari 2016 komen er bovendien nieuwe eisen voor de betaling en administratie van loon.

De WAS moet oneerlijke concurrentie tussen organisaties en uitbuiting van werknemers tegengaan. De Eerste Kamer heeft de wet op 2 juni met algemene stemmen aangenomen. Eerder stemde al de voltallige Tweede Kamer met het wetsvoorstel in.

Eerst achterstallig loon bij eigen werkgever halen

Het grootste deel van de WAS treedt per 1 juli 2015 in werking. Vanaf die datum kan de Belastingdienst uw organisatie aansprakelijk stellen voor het uitbetalen van het correcte loon aan uitzendkrachten en (onder)aannemers. De gedupeerde kracht moet wel eerst proberen om het achterstallige loon bij zijn eigen werkgever te halen, maar als dat niet lukt, draait uw organisatie er dus voor op.
Verder regelt de WAS dat de Inspectie SZW de bevoegdheid krijgt om boetes uit te delen aan werkgevers die zich niet aan de eisen uit de WAS houden. Daarnaast mag de Inspectie de inspectiegegevens openbaar maken van ondernemingen die zich niet aan de regels houden.

Verbod op contante betaling van minimumloon

De maatregelen uit de WAS die betrekking hebben op de uitbetaling en administratie van het loon, worden pas per 1 januari 2016 van kracht. Hierbij gaat het om:

  • het verbod op contante uitbetaling van het minimumloon;
  • nieuwe eisen aan het inhouden of verrekenen van vergoedingen of andere kosten;
  • de eis om onkostenvergoedingen op de loonstrook te specificeren.