Wetswijzigingen voor personeel per 1 juli 2019

13 juni 2019 | Door redactie

Werkgevers moeten voor hun personeel rekening houden met enkele wetswijzigingen en regels per 1 juli 2019. Belangrijkste maatregel is de extra verhoging van het minimumloon voor jonge werknemers.

Minister Koolmees van SZW heeft het druk met allerlei (hoofdpijn)dossiers: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de regels voor zzp’ers, de werkgeversplichten bij ziekte en re-integratie, het functioneren van UWV en uiteraard het veelbesproken pensioenakkoord. Deze leiden echter niet tot wetswijzigingen per 1 juli 2019. Per 2020 krijgen organisaties hier wel mee te maken.

Wettelijk minimumloon stijgt extra voor jonge werknemers

Werkgevers moeten voor hun personeel per 1 juli 2019 rekening houden met het volgende:

Grotere wetswijzigingen liggen in het verschiet

In 2020 gaat er meer gebeuren voor werkgevers en hun werknemers: