Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 1,03% hoger

23 mei 2018 | Door redactie

Met ingang van 1 juli 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder € 1.594,20 bij een fulltime werkweek. Jongere werknemers moeten op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) minstens een bepaald percentage van dit bedrag krijgen.

Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 in de Staatscourant gepubliceerd. Het wettelijk minimumloon wordt elk halfjaar aangepast aan de gemiddelde contractontwikkelingen. De uitkeringen van de sociale verzekeringen zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld, dus die veranderen mee.

Minimumuurloon afhankelijk van werkweek

Per 1 juli is het minimumloon 1,03% hoger dan in de eerste helft van 2018. Dat brengt het brutominimumloon op € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 per dag. Een vast brutominimumloon per uur is er nog niet. Het minimumuurloon hangt nu af van de lengte van een fulltime werkweek in de organisatie.

Minimumloon jongeren hangt af van leeftijd en situatie

Werknemers die jonger zijn dan 22 jaar hebben recht op het voor hun leeftijd geldende minimumjeugdloon. Welke bedragen precies voor hen van toepassing zijn, hangt af van hun situatie. Voor jongeren van 18, 19 of 20 jaar waarmee in hun arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden namelijk andere minimumbedragen dan voor andere jonge werknemers.

Leeftijd % Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder 100,0% € 1.594,20 € 367,90 € 73,58
21 jaar 85,0% € 1.355,05 € 312,70 € 62,54
20 jaar 70,0% € 1.115,95 € 257,55 € 51,51
20 jaar BBL 61,5% € 980,45 € 226,25 € 45,25
19 jaar 55,0% € 876,80 € 202,35 € 40,47
19 jaar BBL 52,5% € 836,95 € 193,15 € 38,63
18 jaar 47,5% € 757,25 € 174,75 € 34,95
18 jaar BBL 45,5% € 725,35 € 167,40 € 33,48
17 jaar 39,5% € 629,70 € 145,30 € 29,06
16 jaar 34,5% € 550,00 € 126,95 € 25,39
15 jaar 30,0% € 478,25 € 110,35 € 22,07

Parttimers hebben recht op minimumloon naar rato

De genoemde minimumbedragen gelden bij een fulltime werkweek. Werkt een werknemer bijvoorbeeld maar 60% van de fulltime uren in de organisatie, dan heeft hij ook recht op 60% van het bruto wettelijk minimumloon.
Met ingang van 2018 geldt het wettelijk minimumloon niet alleen voor werknemers, maar ook voor opdrachtnemers die geen zelfstandige zonder personeel zijn, voor werknemers die een stukloon ontvangen en bij overwerk en meerwerk.