Wijzigingen in regels voor personeel per 1 januari 2023

8 december 2022 | Door redactie

Aan het einde van een kalenderjaar kunnen werkgevers zich voorbereiden op wijzigingen in de wet- en regelgeving voor hun personeelsbeleid. Dit jaar zijn de maatregelen onder meer gericht op het beperken van de negatieve gevolgen van de hoge inflatie.

Enkele maatregelen die 1 januari 2023 als beoogde ingangsdatum hadden – waaronder de hervorming van het pensioenstelsel en de plicht om zakelijke kilometers en woon-werkkilometers van werknemers te registreren – zijn uitgesteld tot 1 juli 2023. En inmiddels is ook duidelijk dat het voorstel voor de ‘Wet werken waar je wilt’ niet per 1 januari 2023 in werking zal treden. Dit wetsvoorstel, dat de werknemerspositie rond thuiswerken versterkt, ligt nog bij de Eerste Kamer.

Collectieve zorgverzekering, minimumloon en onbelaste vergoedingen

Werkgevers moeten rekening houden met de volgende wijzigingen per 1 januari 2023 (met de kanttekening dat de Eerste Kamer nog niet over het Belastingplan 2023 heeft gestemd):