Zo beloont uw organisatie in lijn met het minimumloon

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) eist dat werknemers vanaf 21 jaar minimaal het wettelijk minimumloon betaald krijgen voor hun werk. Dat is de absolute ondergrens; in de cao die voor uw organisatie geldt, kunnen hogere minimumbedragen zijn afgesproken. Het is voor werkgevers ronduit essentieel om de regels, bedragen en uitzonderingen rondom het minimumloon te kennen. Niemand zit tenslotte te wachten op een boete wegens onderbetaling. In deze toolbox vindt u alle onmisbare informatie over het onderwerp.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo beloont uw organisatie in lijn met het minimumloon

  Niet minder loon betalen dan de WML of cao voorschrijft

  Het wettelijk minimumloon geldt voor alls werknemers vanaf 21 jaar en wordt tweemaal per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Werknemers die jonger zijn dan 21 hebben recht op een percentage van het minimumloon.  

  De regels zijn strikt, werknemers – en ook opdrachtnemers – moeten echt het minimumloon op hun rekening gestort krijgen. Bedragen inhouden op het loon is ook niet zomaar toegestaan. Houdt de werkgever zich per ongeluk of met opzet niet aan de bepalingen uit de WML, dan is er sprake van onderbetaling. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan daarvoor een boete opleggen. Daarnaast moet de werkgever alsnog het achterstallige loon betalen.

  Deze toolbox zet alle aandachtspunten op een rijtje die bij toepassing van het minimumloon om de hoek komen kijken. Zo weet u precies wat de regels zijn en wanneer ze wel en niet gelden. Ook de rol van de OR komt aan bod.

 • 2

  Minimumloon in een notendop

  Wettelijk minimumloon berekenen

  Tool Minimumloon Publicatiedatum: 28-05-2024

  Vul vier velden in en u ziet het wettelijk minimumloon per maand, week, dag en uur. Voor de jaren 2019 tot en met 2024.


  Aandachtspunten bij wettelijk minimumloon voor werknemers

  Verdiepingsartikel Minimumloon Publicatiedatum: 30-01-2024

  Werknemers hebben een wettelijk recht op een minimum aan loon. Sinds 1 januari 2024 heeft u daarbij met een wettelijk minimumloon per uur te maken. De vaste minimumbedragen per maand, per week en per dag zijn verleden tijd geworden. Welke vragen hebben werkgevers in de praktijk over het minimumloon? We zetten ze voor u op een rij, mét de antwoorden.


  Waar werkt het wettelijk minimumloon allemaal in door?

  Vraag & Antwoord Minimumloon Publicatiedatum: 22-01-2024

  Als het wettelijk minimumloon stijgt, moeten we werknemers die het minimumloon verdienen meer gaan betalen. Maar waar heeft zo'n verhoging verder gevolgen voor?


 • 3

  Minimumloon per uur

  Niet minder betalen dan het minimumuurloon

  Tool Minimumloon Publicatiedatum: 23-11-2023

  Per 2024 betaalt u werknemers een wettelijk minimumloon per uur, in plaats van per week of maand.


  Kennisdocument over wettelijk minimumuurloon online

  Nieuws Minimumloon Publicatiedatum: 10-07-2023

  Per 1 januari 2024 is een werkgever verplicht om werknemers van 21 jaar en ouder per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument over het minimumuurloon opgesteld met veelgestelde vragen en voorbeeldberekeningen.


  Het minimumloon per uur en de gevolgen voor werkgevers

  Verdiepingsartikel Minimumloon Publicatiedatum: 19-01-2024

  Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon per uur ingevoerd. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) kent nu geen vaste periodieke minimumbedragen meer, maar slechts een vast minimum per uur. Dit uurminimum is voor iedere werknemer in dezelfde leeftijdscategorie gelijk, ongeacht de organisatie waarbij of sector waarin hij werkzaam is. Deze invoering kwam met de nodige (financiële) gevolgen.


  Hoe rekenen wij minimumuurloon om naar maandloon?

  Vraag & Antwoord Minimumloon Publicatiedatum: 28-11-2023

  Wij betalen een aantal werknemers het wettelijk minimumloon. Hoe rekenen wij vanaf 1 januari 2024 het minimumloon per uur om naar een maandloon?


 • 4

  Eisen aan uitbetaling

  Wat zijn de gevolgen als u loon niet giraal uitbetaalt?

  Vraag & Antwoord Minimumloon Publicatiedatum: 17-07-2023

  Wat zijn de gevolgen als onze onderneming het loon niet giraal aan de werknemers uitbetaalt, zoals is voorgeschreven door de wet?


  Nieuwe bepaling in WML: loon op tijd betalen verplicht

  Nieuws Minimumloon Publicatiedatum: 16-11-2017

  In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) komt een nieuwe bepaling te staan die werkgevers verplicht om loon op tijd te betalen. Dat staat in de vijfde nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 2018.


  Sancties bij betaling onder het wettelijk minimumloon

  Verdiepingsartikel Minimumloon Publicatiedatum: 19-01-2024

  Het is de verantwoordelijkheid van uw onderneming zelf dat u de regels uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag volgt. Mocht dat ergens misgaan, dan zullen als eerste de betreffende werknemers aan de bel trekken. Maar ook de Nederlandse Arbeidsinspectie houdt in de gaten of uw organisatie zich aan de wet houdt. Zo niet, dan heeft de Arbeidsinspectie een heel scala aan maatregelen om te treffen.


  Mogen we bedragen inhouden op het loon?

  Vraag & Antwoord Minimumloon Publicatiedatum: 22-07-2019

  Onze werknemers kunnen bij onze organisatie op rekening producten kopen. Het bedrag dat ze uitgeven wordt dan ingehouden op hun salaris. Moeten we hierbij ook rekening houden met het wettelijk minimumloon?


 • 5

  Inhoudingen op het loon

  Zonder volmacht geen inhoudingen en verrekeningen

  Verdiepingsartikel Loonadministratie Publicatiedatum: 07-01-2020

  Het verbod op inhoudingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is per 1 januari 2017 van kracht geworden, net als de uitzonderingen daarop. Dat betekent dat u aan strikte administratieve voorwaarden moet voldoen om voor een werknemer zijn huisvestingskosten en zijn zorgverzekeringspremie rechtstreeks uit zijn minimumloon te betalen. De belangrijkste eis: een schriftelijke volmacht van de werknemer. En daar zitten meer haken en ogen aan dan u misschien denkt.


  Zorgverzekeringspremie en huisvestingskosten inhouden

  Tool Loonadministratie Publicatiedatum: 08-05-2023

  Met welke administratieve verplichtingen moet u rekening houden bij het inhouden van zorgverzekeringspremie en huisvestingskosten op loon?


  Volmacht inhoudingen op het loon van de werknemer

  Tool Loonadministratie Publicatiedatum: 02-01-2024

  Gebruik deze tool om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de voorwaarden om kosten rechtstreeks uit het loon van de werknemer te betalen.


 • 6

  Bijzondere situaties rond het minimumloon

  Aandachtspunten bij meerwerk en overwerk

  Verdiepingsartikel Beloning Publicatiedatum: 16-05-2023

  Als werknemers overuren of meeruren maken in opdracht van de werkgever, kan dit op allerlei fronten impact hebben. Het is belangrijk zorgvuldig na te gaan welke overwerkregeling binnen uw organisatie geldt en hoe u over- en meerwerk eventueel moet compenseren. Controleer ook regelmatig of dit goed is verwerkt in uw salarisprogramma. Waarop kunt u letten?


  Moet ik een 20-jarige die 21 wordt direct meer loon betalen?

  Vraag & Antwoord Minimumloon Publicatiedatum: 22-01-2024

  Ik heb onlangs een 20-jarige vakantiekracht aangenomen die het minimumloon verdient. Moet ik direct meer loon gaan betalen als zij 21 jaar wordt?


  Krijgen BBL'ers het volledige wettelijk minimumloon?

  Vraag & Antwoord Minimumloon Publicatiedatum: 22-01-2024

  Moeten we de BBL’ers die bij ons in dienst komen ook het volledige wettelijk minimumjeugdloon uitbetalen of gelden er voor hen andere bedragen?


  Ook opdrachtnemer moet wettelijk minimumloon verdienen

  Verdiepingsartikel Minimumloon Publicatiedatum: 19-01-2024

  Het zijn niet alleen werknemers met een arbeidsovereenkomst die recht hebben op het minimumloon uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Nagenoeg iedereen die op grond van een overeenkomst arbeid verricht en daarvoor een beloning ontvangt, heeft recht op het minimumloon. Dat betekent dat uw onderneming ook moet opletten dat voldoende wordt betaald aan ingeschakelde opdrachtnemers.


  Geldt het minimumloon ook voor werknemers in het buitenland?

  Vraag & Antwoord Minimumloon Publicatiedatum: 16-01-2024

  Onze organisatie heeft ook werknemers in het buitenland. Geldt het Nederlandse minimumloon ook voor hen? Maakt het daarbij nog uit in welk land ze werken, en wat daar de arbeidsvoorwaarden zijn? En wat als buitenlandse werknemers in Nederland komen werken?


  De fooienregeling correct toepassen in uw onderneming

  Tool Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 27-06-2024

  Deze checklist bevat de fiscale regels voor fooien, inclusief de manier waarop uw onderneming fooi soms in de loonheffingen moet verwerken.


  Is het uitbetalen van stukloon toegestaan?

  Vraag & Antwoord Minimumloon Publicatiedatum: 02-01-2024

  In onze organisatie hebben we bepaalde werkzaamheden die we graag per product zouden betalen. Mogen we het loon van werknemers laten afhangen van hoeveel producten ze afronden of is dat in strijd met de wet?


  Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen

  Tool Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 19-01-2023

  Er zijn talloze arbeidsrelaties waarvoor in de loonaangifte afwijkende regels of tabellen gelden. In deze checklist vindt u er 23.


 • 7

  Uitzonderingen op het minimumloon

  Geldt het minimumloon voor alle werknemers?

  Vraag & Antwoord Minimumloon Publicatiedatum: 03-05-2021

  Deze zomer krijgen een aantal kinderen van werknemers een vakantiebaantje in onze organisatie. Is er een minimumbedrag dat we aan deze jongeren moeten uitbetalen?


  Wat valt er onder het wettelijk minimumloon?

  Nieuws Minimumloon Publicatiedatum: 31-05-2023

  In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is vastgelegd op hoeveel loon een werknemer minimaal recht heeft. Maar welke betalingen aan de werknemer vallen onder het minimumloon? Ook daar geeft de WML duidelijkheid over.


  Uitzonderingen op minimumloon

  Infographic Minimumloon Publicatiedatum: 01-02-2024

  Werkgevers zijn verplicht om werknemers minstens het wettelijk minimumloon te betalen dat bij hun leeftijd hoort. Er zijn echter twee situaties waarin dat niet hoeft: bij het doorbetalen van loon na 52 weken ziekte van de werknemer en als de werkgever voor de werknemer gebruikmaakt van de regeling loondispensatie. Dit zijn uitzonderlijke situaties waarbij strenge voorwaarden gelden.


  Mag het salaris onder het minimumloon komen door een boete?

  Vraag & Antwoord Minimumloon Publicatiedatum: 26-03-2024

  We hebben een werknemer die een afspraak heeft geschonden, waar een boete opstaat. Maar, als we die boete inhouden op zijn loon komt hij onder het minimumloon. Mag het salaris onder het minimumloon komen door een boete?


 • 8

  Minimumvakantiebijslag

  Minstens eenmaal per jaar recht op vakantiegeld

  Tool Beloning Publicatiedatum: 30-03-2023

  Volgens de wet moet vakantiegeld minimaal 8% van het brutoloon zijn, en moet u het minimaal één keer per jaar uitbetalen.


  De regels van het vakantiegeld voor werknemers

  Verdiepingsartikel Beloning Publicatiedatum: 28-03-2024

  De werknemers van uw onderneming hebben recht op een minimum aan vakantiebijslag, op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Rond de vakantiebijslag heeft u met diverse aandachtspunten te maken, zoals bij de berekening, uitbetaling en verwerking ervan in de loonadministratie.


  Kleine lettertjes WML: geen vakantiebijslag

  Nieuws Beloning Publicatiedatum: 09-08-2016

  De werkgever hoeft geen vakantiebijslag te betalen aan een werknemer die meer dan drie keer het minimumloon verdient. Dit moet hij dan wel schriftelijk met de werknemer overeenkomen.


  Mogen we een all-in loon betalen aan onze werknemers?

  Vraag & Antwoord Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 29-04-2021

  Wij zijn aan het uitzoeken of wij een zogeheten all-in loon kunnen uitbetalen. Is het toegestaan om een all-in loon uit te betalen aan al onze werknemers? Met welke voorwaarden moeten we rekening houden?


 • 9

  De rol van de OR bij het minimumloon

  OR & de spelregels voor loon en werktijden

  Verdiepingsartikel OR en arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 03-05-2022

  Uw bestuurder heeft zich bij het bepalen van het salaris en de arbeidstijden van een werknemer te houden aan verschillende regels. Zo moet hij rekening houden met de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de afspraken die zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst en de cao die van toepassing is op uw organisatie.Dat geldt ook voor eventueel overwerk van werknemers. Uw OR moet deze spelregels kennen, zodat u met uw bestuurder kunt meedenken over de invulling van het beleid voor uw organisatie en hem op de regels en afspraken kunt wijzen als dat nodig is.


  Zet artikel 28, lid 1 WOR op de OR-agenda!

  Nieuws Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 25-01-2021

  Volgens artikel 28, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de ondernemingsraad (OR) de naleving van de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeids- en rusttijden binnen de organisatie bevorderen. Dit is één van de speciale taken, ook wel zorgtaken of stimulerende taken genoemd, die de WOR aan de OR geeft.