Geldt het minimumloon voor alle werknemers?

3 mei 2021

Deze zomer krijgen een aantal kinderen van werknemers een vakantiebaantje in onze organisatie. Is er een minimumbedrag dat we aan deze jongeren moeten uitbetalen?

Het wettelijk minimumloon geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. In deze leeftijdsgroep gelden geen uitzonderingen. Ook bijvoorbeeld buitenlandse werknemers die voor uw werkgever werken, hebben recht op het wettelijk minimum. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon, dat een leeftijdsgebonden percentage is van het wettelijk minimumloon.

Parttimers krijgen minimumloon naar rato

Als een werknemer parttime werkt, kan zijn totale salaris natuurlijk onder het minimumloon uitkomen. Hij moet dan naar rato minstens het minimum verdienen. Betaalt een werkgever niet het minimumloon? Dan loopt hij het risico dat de Inspectie SZW hem een boete oplegt van maximaal € 10.000 per onderbetaalde werknemer (bij betaling onder het minimumloon) en € 2.000 per onderbetaalde werknemer (bij betaling onder de minimumvakantiebijslag).

Geen minimum(jeugd)loon voor 13- en 14-jarigen

Het minimumjeugdloon geldt vanaf 15 jaar. Voor werk door kinderen onder de 15 gelden strikte regels. Vakantiekrachten moeten minimaal 13 jaar oud zijn en mogen niet alle soorten werkzaamheden verrichten. Daarnaast gelden voor deze groep beperkte arbeidstijden. Voor 13- en 14-jarigen is er geen minimumloon, maar ook zij werken natuurlijk niet voor niets. Uw organisatie kan voor het gemak het bruto minimum(jeugd)uurloon voor 15-jarigen aanhouden.