Krijgen BBL'ers het volledige wettelijk minimumloon?

22 juli 2019

Moeten we de BBL’ers die bij ons in dienst komen ook het volledige wettelijk minimumjeugdloon uitbetalen of gelden er voor hen andere bedragen?

Als uw organisatie van plan is om binnenkort werknemers aan te nemen die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, moet u even goed opletten of u hen niet op de automatische piloot te veel gaat betalen. Voor BBL’ers gelden namelijk afwijkende bedragen voor het wettelijk minimumloon.

Stapsgewijze verhoging minimumloon

Dat is het geval, omdat de BBL’ers niet meegenomen zijn in de stapsgewijze verhogingen van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en 1 juli 2019. Zij krijgen dus een lager percentage van het minimumloon voor volwassenen betaald dan hun collega’s van dezelfde leeftijd. Hoewel die lagere loonkosten aantrekkelijk klinken, zijn die er natuurlijk niet voor niets: als werkgever heeft u namelijk ook meer kosten aan BBL’ers. Zij hebben immers aardig wat uren aan begeleiding en uitleg nodig. Het lagere minimumloon voor deze groep jongeren is dan ook bedoeld om te voorkomen dat werkgevers ontmoedigd worden om tijd en energie in het opleiden van deze jonge krachten te steken.