Wat zijn de gevolgen als u loon niet giraal uitbetaalt?

17 juli 2019

Wat zijn de gevolgen als onze onderneming het loon niet giraal uitbetaalt, zoals is voorgeschreven door de Wet aanpak schijnconstructies?

Iedere onderneming moet door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) aan elke werknemer minimaal het netto-equivalent van het wettelijk brutominimumloon giraal uitbetalen. Dit betekent dat u het salaris van een werknemer per bank aan hem uitbetaalt. Doet u dat niet, dan overtreedt u de wet. U kunt dan een boete krijgen en wel voor iedere keer dat u het loon niet giraal betaalt.

Boetes van de vijfde categorie

Heeft uw onderneming honderd werknemers in dienst, dan gaat u op maandbasis dus honderd keer de fout in. U zult waarschijnlijk niet direct honderd boetes krijgen, maar het boetebedrag zal wel fors zijn. In de WAS staat dat uw onderneming boetes van de vijfde categorie krijgt: maximaal € 82.000 per overtreding. Gaat u twee keer binnen vijf jaar de fout in, dan verdubbelt deze boete en bij een derde overtreding verdriedubbelt hij zelfs. Dat komt neer op een boete van € 246.000.

Netto-equivalent van het brutominimumloon

Bij ernstige overtredingen kunt u gedwongen worden het werk stil te leggen, maar het loon in die periode gewoon door te betalen, terwijl de werknemers geen werk verrichten. Zorg er dus voor dat uw onderneming minimaal het nettoequivalent van het brutominimumloon giraal uitbetaalt aan alle werknemers.