Minimumloon

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is vastgelegd op hoeveel loon elke werknemer vanaf 21 jaar minimaal recht heeft per dag, week en maand. Werknemers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een percentage van het minimumloon. Elk half jaar – per 1 januari en 1 juli – wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen. In (collectieve) arbeidsovereenkomsten kan een hoger minimumloon zijn voorgeschreven.

Er bestaat geen minimumloon per uur, omdat dit afhankelijk is van het aantal uren dat in een organisatie als fulltime werkweek geldt, bijvoorbeeld 36 of 40 uur. De werkgever kan het weekloon delen door een fulltime werkweek in zijn organisatie geldt. Afrondingsverschillen mogen er daarbij niet toe leiden dat het loon lager ligt dat het wettelijk minimumloon.

Uitgelicht

Mogen we bedragen inhouden op het loon?

Onze werknemers kunnen bij onze organisatie op rekening producten kopen. Het bedrag dat ze uitgeven wordt dan ingehouden op hun salaris....

Vraag en antwoord
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Volmacht inhoudingen WAS

Sinds 1 januari 2017 is het verbod op inhoudingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van kracht. Dit betekent dat uw administratie...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 13-08-2019

Wettelijk minimumloon voor 2020 1,1% hoger

Uw organisatie moet in de 1e helft van 2020 aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband minimaal € 1.653,60...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 21-10-2019

Minister wil wettelijk minimumloon niet verhogen

Er is geen aanleiding om de hoogte van het wettelijk minimumloon aan te passen. Dit concludeert het kabinet naar aanleiding van een...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 09-01-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Voor welke werknemers krijgt u loonkostensubsidie?

Bedrijfsarts 3 minuten | 20-03-2019

Werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, hoeven uw organisatie geen extra geld te kosten als u ze in dien...

Aandachtspunten bij meer- en overwerk dat nu onder de WML valt

Minimumloon 4 minuten | 22-01-2019

Sinds 2018 vallen meerwerk en overwerk onder de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag zijn gebracht. Sindsdien moet meer- en overwerk vo...

Infographics

Wettelijk minimumloon in de lift

Minimumloon Publicatiedatum 14-08-2019

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar hoger. Werkgevers moeten vanaf die momenten dan ook een hoger loon gaan betalen aan de werknemers die precies dat wettelijk...

Doelgroepregister

Arbeidsbeperking Publicatiedatum 13-08-2019

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de doelgroep van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten vallen. Werkgevers kunnen dit register...

E-learning

Verbod op inhoudingen en verrekeningen
Videocollege
6 minuten
12-12-2016
Wet aanpak schijnconstructies
Videocollege
12 minuten
21-10-2016

Vraag en antwoord

Moeten we een zieke oproepkracht doorbetalen?
De precieze behandeling hangt af van het type oproepovereenkomst. Dat kan een nulurencontract zijn of een voorovereenkomst. Bij een nulurencontract is de oproepkracht verplicht om te komen als de werkgever hem oproept. Als hij ziek wordt tijdens een oproepperiode moet hij minstens 70%... Lees het hele antwoord