Minimumloon

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is vastgelegd op hoeveel loon elke werknemer vanaf 21 jaar minimaal recht heeft per uur. Werknemers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een percentage van het minimumloon. Elk half jaar – per 1 januari en 1 juli – wordt het wettelijk minimumloon per uur aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen. In (collectieve) arbeidsovereenkomsten kan een hoger minimumloon zijn voorgeschreven.

Het minimumloon per uur is per 1 januari 2024 wettelijk vastgelegd en gaat uit van een werkweek van 36 uur. Voor die datum bestond er nog geen wettelijk minimumloon per uur. Dit was toen afhankelijk van het aantal uren dat in een organisatie als fulltime werkweek geldt, bijvoorbeeld 36 of 40 uur. 

Nieuws

Invoering extra verhoging minimumloon wordt krap

22-02-2024

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen van Tweede Kamerleden beantwoord over de geplande extra verhoging van...

Minder betalen dan minimum kan leiden tot flinke boete

19-02-2024

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is vastgelegd op hoeveel loon elke werknemer vanaf 21 jaar minimaal recht heeft per uu...

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli extra met 1,2%

18-01-2024

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog. Daarnaast vindt nog de reguliere indexatie plaats. Een spoedwet voor deze ve...

Relevante wetswijzigingen per 2024 voor de OR

03-01-2024

Per 1 januari 2024 krijgen organisaties te maken met diverse wijzigingen in de wet- en regelgeving op het gebied van personeel en arbeid. De...