Minimumloon

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is vastgelegd op hoeveel loon elke werknemer vanaf 21 jaar minimaal recht heeft per dag, week en maand. Werknemers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een percentage van het minimumloon. Elk half jaar – per 1 januari en 1 juli – wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen. In (collectieve) arbeidsovereenkomsten kan een hoger minimumloon zijn voorgeschreven.

Er bestaat geen minimumloon per uur, omdat dit afhankelijk is van het aantal uren dat in een organisatie als fulltime werkweek geldt, bijvoorbeeld 36 of 40 uur. De werkgever kan het weekloon delen door een fulltime werkweek in zijn organisatie geldt. Afrondingsverschillen mogen er daarbij niet toe leiden dat het loon lager ligt dat het wettelijk minimumloon.

 

Wordt het jeugd-LIV nou wel of niet afgeschaft?

LKV en (jeugd-)LIV | Publicatiedatum 28-02-2023

Ik hoorde dat het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV) wordt afgeschaft, maar ook dat er meer budget voor de regeling komt. Hoe zit het precies?

Moeten we vakantiegeld betalen over overuren?

Beloning | Publicatiedatum 22-07-2022

Een werknemer heeft, zonder dat wij erom gevraagd hebben, overuren gemaakt. De werknemer wil nu dat we de vakantiegeld over al die overuren uitbetalen. Zijn we hiertoe...

Geldt het minimumloon voor alle werknemers?

Minimumloon | Publicatiedatum 03-05-2021

Deze zomer krijgen een aantal kinderen van werknemers een vakantiebaantje in onze organisatie. Is er een minimumbedrag dat we aan deze jongeren moeten uitbetalen?

Het lage-inkomensvoordeel (LIV): bedragen en voorwaarden

LKV en (jeugd-)LIV 4 minuten | 30-01-2023

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is per 2017 ingevoerd als eerste onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Vandaag de dag is h...

De ontwikkelingen en aandachtspunten van het minimumloon

Minimumloon 6 minuten | 06-01-2023

Er zijn allerlei ontwikkelingen rondom het wettelijk minimumloon. Per 1 januari 2023 is een bijzondere verhoging doorgevoerd, er staat een v...

Vragen en antwoorden over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte 6 minuten | 08-12-2021

Als een werknemer ziek wordt, moet uw onderneming volgens de wet gedurende twee jaar ten minste 70% van zijn laatstverdiende loon aan hem do...

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Publicatiedatum 10-03-2023

Een werkgever moet een werknemer bij ziekte in principe maximaal twee jaar het loon doorbetalen. Er kunnen afspraken zijn over wachtdagen en re-integratie.

Betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof Publicatiedatum 05-05-2022

De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers een uitkering kunnen krijgen tijdens het ouderschapsverlof. Dit moet werknemers stimuleren om van de verlofregeling...

Doelgroepregister

Arbeidsbeperking Publicatiedatum 24-06-2020

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de doelgroep van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten vallen. Werkgevers kunnen dit register...

Heeft u een vraag over Minimumloon?

Bart Agerbeek
Bart Agerbeek
Belastingadviseur, Partner
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Minimumloon?

Bart Agerbeek
Bart Agerbeek
Belastingadviseur, Partner
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie