Minimumloon

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is vastgelegd op hoeveel loon elke werknemer vanaf 21 jaar minimaal recht heeft per dag, week en maand. Werknemers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een percentage van het minimumloon. Elk half jaar – per 1 januari en 1 juli – wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen. In (collectieve) arbeidsovereenkomsten kan een hoger minimumloon zijn voorgeschreven.

Er bestaat geen minimumloon per uur, omdat dit afhankelijk is van het aantal uren dat in een organisatie als fulltime werkweek geldt, bijvoorbeeld 36 of 40 uur. De werkgever kan het weekloon delen door een fulltime werkweek in zijn organisatie geldt. Afrondingsverschillen mogen er daarbij niet toe leiden dat het loon lager ligt dat het wettelijk minimumloon.

Uitgelicht

Volmacht inhoudingen op het loon van de werknemer

Sinds 1 januari 2017 is het verbod op inhoudingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van kracht. Dit betekent dat uw administratie...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 19-10-2021

Per 1 juli 2020 wettelijk minimumloon 1,6% hoger

Uw organisatie moet in de 2e helft van 2020 aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband minimaal € 1.680 bruto...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 23-04-2020

Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021...

Per 1 januari 2021 bedraagt het minimumloon € 1.684,80 per maand. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het minimumloon...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 15-10-2020

Iets hoger minimumloon per uur vanaf 1 januari...

Net als het loon per maand, week en dag, stijgt ook het minimumloon per uur per 1 januari 2021. Welk minimumuurloon werkgevers in de...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 19-10-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Wegwijs in de budgetkeuze

Arbeidsvoorwaarden 5 minuten | 05-11-2020

Als salarisprofessional weet u natuurlijk precies hoe u de besteding van een persoonlijk keuzebudget door werknemers moet afhandelen voor de...

De WTL: wat levert hij precies op?

LKV en (jeugd-)LIV 5 minuten | 01-07-2020

Als een werknemer verschillende voordelen voor zijn organisatie met zich meebrengt, is het niet gek als de werkgever door de bomen het bos n...

Het lage-inkomensvoordeel voor jongeren; jeugd-LIV

LKV en (jeugd-)LIV 4 minuten | 19-06-2020

De afgelopen jaren is het wettelijk minimumloon voor jongere werknemers stapsgewijs extra verhoogd. Werknemers van 18, 19, 20, 21 en 22 jaar...

Infographics

Doelgroepregister

Arbeidsbeperking Publicatiedatum 24-06-2020

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de doelgroep van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten vallen. Werkgevers kunnen dit register...

Wettelijk minimumloon in de lift

Minimumloon Publicatiedatum 14-08-2019

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar hoger. Werkgevers moeten vanaf die momenten dan ook een hoger loon gaan betalen aan de werknemers die precies dat wettelijk...

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Publicatiedatum 30-07-2019

Een werkgever moet een werknemer bij ziekte in principe maximaal twee jaar het loon doorbetalen.

Vraag en antwoord

Mag er in overleg afgeweken worden van de Arbeidstijdenwet (ATW)?
Volgens de Arbeidstijdenwet (ATW) mag een werknemer in een periode van 16 weken maximaal 36 nachtdiensten werken, en per 52 weken maximaal 140 nachtdiensten. Ook mag hij niet meer dan zeven nachtdiensten achter elkaar draaien. De ATW vormt dwingend recht. Afwijken... Lees het hele antwoord