Tools bij uw themadossier Logo-MT-Rendement

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle online tools, thema's en artikelen die bij uw themadossiers aansluiten. Door op de link van de uitgave te klikken, gaat u als abonnee direct naar uw digitale themadossier.

Bedrijfscontinuïteit - nummer 5 - september 2021

  

 Cover-2021-05 icon-beslisbomen-square Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (thema)
icon-toolbox-square Privacymanagement: de controle en optimalisatie in 8 stappen (toolbox)
icon-stappenplan-square Een bewustwordingscampagne gegevensbeveiliging opzetten (stappenplan)
icon-formulieren-square Risicobehandelplan AVG (formulier)
   
   

 

Kostenvergoedingen - nummer 4 - juli 2021

  

 Cover-2021-04 icon-toolbox-square De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen (toolbox)
icon-checklist-square Uw werknemers van een fiets voorzien (checklist)
icon-artikel-square Mobiliteitsbudget met mobiliteitskaart als bijdrage in de reiskosten (verdiepingsartikel)
icon-artikel-square De mogelijkheden voor een onbelaste thuiswerkvergoeding in de WKR (verdiepingsartikel)
icon-reglementen-square Voorbeeld studiekostenregeling (reglement)
icon-maatwerkbrief-square Terugbetalingsregeling studiekosten (maatwerkbrief)
  icon-formulieren-square Declaratieformulier (formulier)
  icon-elearning-square Bewaarplicht: Loonadministratie (e-learning)

 

Timemanagement - nummer 3 - mei 2021

  

 Cover-2021-03 icon-thema-square Timemanagement (thema)
icon-toolbox-square Stap voor stap naar een effectieve vergadering (toolbox)
icon-elearning-square Timemanagement deel 1 (e-learning)
icon-elearning-square Timemanagement deel 2 (e-learning)
icon-elearning-square Timemanagement deel 3 (e-learning)
icon-elearning-square Timemanagement deel 4 (e-learning)

 

Werving & selectie - nummer 2 - maart 2021

  

 Cover-2021-02 icon-checklist-square Werknemers beoordelen op competenties (checklist)
icon-checklist-square Bewaartermijnen sollicitatie- en personeelsgegevens (checklist)
icon-artikel-square Inzicht in (online) assessmentmethodes, nu en in de toekomst (verdiepingsartikel)
icon-formulieren-square Sollicitanten vergelijken (formulier)
icon-maatwerkbrief-square Afwijzingsbrief naar aanleiding van sollicitatie (maatwerkbrief)
icon-thema-square Werving en selectie (thema)
  icon-overeenkomst-square Uitzendovereenkomst fase A zonder uitzendbeding (ABU) (overeenkomst)
  icon-overeenkomst-square Uitzendovereenkomst fase A met uitzendbeding (ABU) (overeenkomst)
  icon-overeenkomst-square Uitzendovereenkomst fase 1-2 zonder uitzendbeding (NBBU) (overeenkomst)
  icon-overeenkomst-square Uitzendovereenkomst fase 1 en 2 met uitzendbeding (NBBU) (overeenkomst)

 

Thuiswerken - nummer 1 - januari 2021

  

 Cover-2021-01 icon-infographic-square Arbeids- en rusttijden (infographic)
icon-overeenkomst-square Gebruikersoverenkomst digitale apparatuur (overeenkomst)
icon-reglementen-square Omgaan met bedrijfseigendommen bij thuiswerken (reglement)
icon-overeenkomst-square Tijdelijke thuiswerkovereenkomst (overeenkomst)
icon-overeenkomst-square Voorbeeld thuiswerkovereenkomst (overeenkomst)
icon-analyse-square Marktanalyse videobellen (vergelijking)
  icon-reglementen-square Procedure Datalek en beveiligingslek (reglement)
  icon-infographic-square De instemmingsprocedure (infographic)
  icon-checklist-square Vergaderagenda opstellen (checklist)

 

Verandermanagement - nummer 6 - november 2020

  

 Cover-2020-6 icon-toolbox-square De AVG implementeren in 8 stappen (toolbox)
icon-artikel-square Digitale transformatie: een kwestie van durven veranderen (verdiepingsartikel)
icon-stappenplan-square Een coachingstraject opzetten (stappenplan)
   
   
   

 

Bewaarplicht en archiveren - nummer 5 - september 2020

 

 Cover-2020-05 icon-checklist-square Bewaartermijn sollicitatie- en personeelsgegevens (checklist)
icon-checklist-square Bewaarplicht en bewaartermijn fiscale en bedrijfsgegevens (checklist)
icon-formulieren-square Verwerkingsregister (formulier)
icon-stappenplan-square Omgaan met beslag op het loon (stappenplan)
icon-maatwerkbrief-square Verlenging arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (maatwerkbrief)
icon-formulieren-square Controleer uw leveranciers bij de beveiliging van gegevens (formulier)
  icon-infographic-square Bescherm persoonsgegevens van werknemers (infographic)
  icon-checklist-square Sancties bij het niet voldoen aan de bewaarplicht (checklist)

 

Pensioen en AOW - nummer 4 - juli 2020

  

 Cover-2020-04 icon-rekentool-square AOW-leeftijd bepalen (rekentool)
icon-infographic-square Langzamere stijging AOW-leeftijd (infographic)
icon-maatwerkbrief-square Arbeidsovereenkomst opzeggen bij AOW-gerechtigde leeftijd (maatwerkbrief)
icon-overeenkomst-square Pensioenontslagbeding (overeenkomst)
icon-stappenplan-square WIA-uitkering aanvragen (stappenplan)
icon-infographic-square Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (infographic)

 

Wet Arbeidsmarkt in Balans - nummer 3 - mei 2020

  

 Cover-2020-03 icon-rekentool-square Transitievergoeding bepalen (rekentool)
icon-checklist-square Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling (checklist)
icon-thema-square Ontslag (thema)
icon-thema-square Ketenbepaling (thema)
icon-thema-square Transitievergoeding (thema)
   

 

Pitchen en presenteren - nummer 2 - maart 2020

  

 Cover-2020-02 icon-elearning-square Krachtig presenteren met PowerPoint (e-learning)
icon-artikel-square Pitchen op de werkvloer (verdiepingsartikel)
icon-nieuws-square Voorkom dooddoeners bij een presentatie (nieuws)
   
   
   

 

Facilitaire zaken - nummer 1 - januari 2020

  

Cover-2020-01 icon-maatwerkbrief-square Voorbeeld offerteaanvraag schoonmaakdienst (maatwerkbrief)
icon-formulieren-square Voorbeeld inhoudsopgave Service Level Agreement (formulier)
   
   
   
   

 

Teams aansturen - nummer 6 - november 2019

  

Cover-MT-2019-6 icon-formulieren-square 360 graden feedback formulier (formulier)
icon-checklist-square Gespreksvaardigheden: luisteren, vragen stellen en feedback (checklist)
icon-formulieren-square Een plan van aanpak opstellen (formulier)
icon-checklist-square Een project evalueren (checklist)
icon-stappenplan-square Slecht functioneren aanpakken (stappenplan)
icon-checklist-square Werknemers beoordelen op persoonskenmerken (checklist)

 

Organisatiemodellen - nummer 5 - september 2019

  

Cover-MT-2019-5 icon-thema-square Leidinggeven (thema)
icon-stappenplan-square Een coachingstraject opzetten (stappenplan)
icon-thema-square Coaching (thema)
icon-vragen-en-antwoorden-square Hoe formuleert u een doel 'SMART'? (vraag & antwoord)
icon-thema-square Projectmanagement (thema)
icon-checklist-square Een project evalueren (checklist)
icon-thema-square Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (thema)

 

Wij zijn continu bezig met het actualiseren van de informatie op Rendement Online, zodat u altijd de meest recente vakinformatie tot uw beschikking heeft. Dit kan er wel voor zorgen dat informatie uit oudere vakbladen intussen verwijderd of vervangen is. Via de zoekbalk rechtsboven kunt u zoeken in het actuele aanbod op Rendement Online.