Tools bij uw vakblad Logo-MT-Rendement

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle online tools, thema's en artikelen die bij uw vakblad aansluiten. Door op de link van de uitgave te klikken, gaat u als abonnee direct naar uw digitale vakblad.

MT Rendement 12-2022

icon-toolbox-square Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten | Toolbox
icon-artikel-square Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof | Verdiepingsartikel
icon-thema-square Alles over Fiets van de zaak | Thema
icon-infographic-square Bedrijfscultuur | Infographic
icon-video Uitzendkracht heeft eerder medezeggenschapsrechten | Video

 

MT Rendement 11-2022

icon-artikel-square PMO en PAGO | Verdiepingsartikel
icon-toolbox-square Privacymanagement: de controle en optimalisatie in 8 stappen | Toolbox
icon-thema-square Alles over 30%-regeling | Thema

 

MT Rendement 10-2022

icon-maatwerkbrief-square Bevestig intreden ontbindende voorwaarde arbeidscontract | Maatwerkbrief
icon-toolbox-square Zo verbetert u de cybersecurity van uw organisatie | Toolbox
icon-checklist-square Aandachtspunten rondom de Wet flexibel werken | Checklist
icon-infographic-square Diensten in de cloud | Infographic

 

MT Rendement 9-2022

icon-artikel-square De bijzonderheden van fictieve dienstbetrekkingen | Verdiepingsartikel
icon-formulieren-square Registreren van een arbeidsongeval | Formulier
icon-checklist-square De identiteit van nieuwe werknemers correct vaststellen | Checklist
icon-toolbox-square Voldoe aan de identificatieplicht in zes stappen | Toolbox
icon-artikel-square Nieuw: verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden | Verdiepingsartikel
icon-infographic-square Vaste kostenvergoedingen | Infographic

 

MT Rendement 7/8-2022

icon-video Wat is het verschil tussen ziek en arbeidsongeschikt? | Video
icon-rekentool-square Vrije ruimte WKR berekenen en toetsen | Rekentool
icon-toolbox-square Maak snel en eenvoudig een RI&E | Toolbox
icon-infographic-square Bedrijfscultuur | Infographic
icon-vragen-en-antwoorden-square Wat zijn de regels voor arbeidsmarkttoeslag? | Vraag & antwoord

 

MT Rendement 6-2022

icon-toolbox-square Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct | Toolbox
icon-artikel-square Zuinige en duurzame apparatuur regelen voor kantoor | Verdiepingsartikel
icon-toolbox-square Stap voor stap naar een effectieve vergadering | Toolbox
icon-checklist-square Voorwaarden 30%-regeling voor ingekomen werknemers | Checklist

 

MT Rendement 5-2022

icon-vragen-en-antwoorden-square Hoe formuleert u een doel 'SMART'? | Vraag & antwoord
icon-formulieren-square Enquête medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) | Formulier
icon-artikel-square Voordelen en nadelen van een cafetariaregeling | Verdiepingsartikel
icon-toolbox-square Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed | Toolbox
icon-analyse-square Zelfroostersoftware vergelijken | Marktanalyse
icon-maatwerkbrief-square Aankondiging nieuwe werknemer | Maatwerkbrief

 

MT Rendement 4-2022

icon-elearning-square Bewaarplicht: Bewaartermijnen | E-learning
icon-infographic-square Ransomeware-industrie | Infographic
icon-artikel-square Lawaai op het werk: herrie heeft gevolgen | Verdiepingsartikel
icon-artikel-square Nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden door Europese Richtlijn | Verdiepingsartikel

 

MT Rendement 3-2022

icon-checklist-square Personeelshandboek en hybride werken | Checklist
icon-toolbox-square Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek | Toolbox
icon-elearning-square Feedback geven | E-learning
icon-formulieren-square Data Privacy Impact Assessment (DPIA) | Formulier
icon-reglementen-square Omgaan met rouw op werk | Reglement

 

MT Rendement 2-2022

icon-toolbox-square Maak snel en eenvoudig een RI&E | Toolbox
icon-elearning-square Feedback geven | E-learning
icon-reglementen-square Voorbeeldregeling Rookvrij werken | Reglement
icon-toolbox-square Zo maakt u de stap naar rookvrij werken | Toolbox
icon-overeenkomst Beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden | Overeenkomst
icon-infographic-square 5G: supersnel mobiel netwerk | Infographic
icon-artikel-square Beloningen voor vrijwilligers en de loonheffingen | Verdiepingsartikel

 

MT Rendement 1-2022

icon-artikel-square Wat staat u te wachten bij een waarneming ter plaatse? | Verdiepingsartikel
icon-rekentool-square Interne communicatie-audit - interactieve vragenlijst | Rekentool
icon-artikel-square Het juiste taalniveau voor de doelgroep kiezen | Verdiepingsartikel
icon-gesprekshandleiding Gesprek met een werknemer met (dreigende) schulden | Gesprekshandleiding
icon-reglementen-square Voorbeeld overwerkregeling | Reglement
icon-toolbox-square Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk | Toolbox

 

MT Rendement 12-2021

icon-infographic-square Wie mag zijn handtekening zetten? (infographic)
icon-artikel-square Welke rol krijgt het kantoor na corona? (verdiepingsartikel)
icon-reglementen-square Snotneusprotocol om verzuim te voorkomen (reglement)

 

MT Rendement 11-2021

icon-artikel-square Bent u gebonden aan een cao? (verdiepingsartikel)
icon-formulieren-square Leg het arbeidsverleden van een sollicitant vast (formulier)
icon-elearning-square Feedback geven (e-learning)
icon-vragen-en-antwoorden-square Is de OR verplicht informatie te delen met de achterban? (vraag & antwoord)
icon-artikel-square Regelingen voor internationale investeringen (verdiepingsartikel)
icon-nieuws-square Minimumloon stijgt per 1 januari 2022 met 1,41% (nieuws)

 

MT Rendement 10-2021

icon-reglementen-square Omgaan met rouw op het werk (reglement)
icon-overeenkomst-square Voorbeeld thuiswerkovereenkomst (overeenkomst)
icon-reglementen-square Voorbeeld thuiswerkregeling (reglement)
icon-rekentool-square Ontzorgen bij mantelzorg (rekentool)

 

MT Rendement 9-2021

icon-stappenplan-square Dode links op uw website voorkomen (stappenplan)
icon-toolbox-square Maak snel en eenvoudig een RI&E (toolbox)
icon-artikel-square Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens een reorganisatie (verdiepingsartikel)

 

MT Rendement 8-2021

icon-rekentool-square Bijtelling fiets van de zaak berekenen (rekentool)
icon-video-square Minimumloon per uur berekenen (video)
icon-elearning-square Netwerken (e-learning)
icon-overeenkomst-square Voorbeeld socialmediabeding (overeenkomst)
icon-artikel-square Artikel 35b en 35c WOR: Medezeggenschap organiseren in de kleinere organisatie (verdiepingsartikel)

 

MT Rendement 7-2021

icon-stappenplan-square Intranet invoeren (stappenplan)
icon-analyse-square AED's vergelijken (marktanalyse)
icon-maatwerkbrief-square Schriftelijke mededeling overlijden (oud-)collega (maatwerkbrief)

 

MT Rendement 6-2021

icon-checklist-square De identiteit van nieuwe werknemers correct vaststellen (checklist)
icon-thema-square Minimumloon (thema)
icon-checklist-square Zorg bij verzuimregistratie voor een goede beveiliging (checklist)
icon-analyse-square Vergelijkingswebsites arbodienstverleners vergelijken (marktanalyse)

 

MT Rendement 5-2021

icon-rekentool-square Data-analyse met Excel: Bezetting hotel (rekentool)
icon-rekentool-square Interne communicatie-audit - interactieve vragenlijst (rekentool)
icon-vragen-en-antwoorden-square Hoe formuleert u een doel 'SMART'? (vraag & antwoord)

 

MT Rendement 4-2021

icon-analyse-square Zakelijke mediation vergelijken (marktanalyse)
icon-checklist-square Preventiemedewerker selecteren (checklist)
icon-elearning-square Situationeel leidinggeven (e-learning)
icon-infographic-square Volgorde voor opname vakantiedagen (infographic)

 

MT Rendement 3-2021

icon-toolbox-square Stap voor stap naar een effectieve vergadering (toolbox)
icon-infographic-square Werkstress door PSA (infographic)
icon-stappenplan-square Intranet invoeren (stappenplan)
icon-infographic-square Beslisboom studiekosten (infographic)
icon-rekentool-square BIK berekenen (rekentool)

 

MT Rendement 2-2021

icon-elearning-square Krachtig presenteren met PowerPoint (e-learning)
icon-toolbox-square Correct werken met stagiairs in 7 stappen (toolbox)
icon-reglementen-square Regeling alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer (reglement)

 

MT Rendement 1-2021

icon-artikel-square Studiekosten niet verliezen door studiekostenbeding (verdiepingsartikel)
icon-analyse-square Re-integratiebedrijven vergelijken (marktanalyse)
icon-overeenkomst-square Voorbeeld verwerkersovereenkomst AVG (overeenkomst)
icon-toolbox-square Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk (toolbox)
icon-artikel-square Welke impact heeft corona op organisaties? (verdiepingsartikel)

 

MT Rendement 12-2020

icon-formulieren-square Model jaaropgaaf (formulier)
icon-artikel-square Zelforganiserend team creëren (verdiepingsartikel)
icon-maatwerkbrief-square Instemmingsaanvraag bestuurder aan OR (maatwerkbrief)

 

MT Rendement 11-2020

icon-artikel-square Arbeidsongeschiktheid heeft niet altijd een fysieke oorzaak (verdiepingsartikel)
icon-checklist-square Wet flexibel werken (checklist)
icon-checklist-square Betalingstermijn facturen controleren (checklist)
icon-formulieren-square Werkgeversverklaring opstellen (formulier)

 

MT Rendement 10-2020

icon-thema-square Internationaal ondernemen en Brexit (thema)
icon-reglementen-square Omgaan met rouw op het werk (reglement)
icon-toolbox-square Correct werken met stagiairs in 7 stappen (toolbox)
icon-infographic-square Beslisboom studiekosten (infographic)
icon-thema-square Pensioenakkoord (thema)

 

MT Rendement 9-2020

icon-overeenkomst-square Volmacht inhoudingen WAS (overeenkomst)
icon-artikel-square WAB onder de loep na woelig half jaar (verdiepingsartikel)
icon-thema-square Werknemer met schulden (thema)

 

MT Rendement 8-2020

icon-stappenplan-square Een leasemaatschappij selecteren (stappenplan)
icon-analyse-square Cybercrimeverzekeringen vergelijken (marktanalyse)
icon-overeenkomst-square Tijdelijke thuiswerkovereenkomst (overeenkomst)
icon-reglementen-square Omgaan met rouw op het werk (reglement)
icon-toolbox-square Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen (toolbox)

 

MT Rendement 7-2020

icon-formulieren-square Vakantie- en verlofplanning 2020 (formulier)
icon-maatwerkbrief-square Datalek melden aan betrokkenen (maatwerkbrief)
icon-formulieren-square Voorbeeld vragenlijst voor werknemers-enquête (formulier)

 

MT Rendement 6-2020

icon-maatwerkbrief-square Bevestiging einde dienstverband op initiatief werknemer (maatwerkbrief)
icon-overeenkomst-square Nevenwerkzaamhedenbeding (overeenkomst)
icon-infographic-square Voorkom fouten in uw communicatie (infographic)

 

MT Rendement 5-2020

icon-maatwerkbrief-square Getuigschrift bij einde dienstbetrekking (maatwerkbrief)
icon-formulieren-square Risicoanalyse (formulier)
icon-maatwerkbrief-square Verzoek tot bijzonder uitstel van betaling belastingen (maatwerkbrief)
icon-analyse-square Tools voor videobellen vergelijken (marktanalyse)

 

MT Rendement 4-2020

icon-formulieren-square Voorbeeld inhoudsopgave Service Level Agreement (formulier)
icon-checklist-square Vergaderagenda opstellen (checklist)
icon-thema-square Vakantiedagen (thema)
icon-overeenkomst-square Gebruikersovereenkomst digitale apparatuur (overeenkomst)

 

MT Rendement 3-2020

icon-toolbox-square De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (toolbox)
icon-overeenkomst-square Stageovereenkomst (overeenkomst)
icon-thema-square Wet pensioencommunicatie (thema)

 

MT Rendement 2-2020

icon-checklist-square Checklist implementatie AVG (checklist)
icon-formulieren-square Model jaaropgaaf (formulier)
icon-thema-square Relatiebeheer (thema)

 

MT Rendement 1-2020

icon-overeenkomst-square Gebruikersovereenkomst digitale apparatuur (overeenkomst)
icon-infographic-square Whatsapp-trucs (infographic)
icon-elearning-square Werven en selecteren (e-learning)

 

MT Rendement 12-2019

icon-analyse-square Tankpassen vergelijken (marktanalyse)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (marktanalyse)

 

MT Rendement 11-2019

icon-elearning-square Dossieropbouw bij disfunctioneren (e-learning)
icon-rekentool-square Meldingsfrequentie ziekteverzuim berekenen (rekentool)
icon-analyse-square Medewerkerstevredenheidsonderzoek vergelijken (marktanalyse)

 

MT Rendement 10-2019

icon-overeenkomst-square Boetebeding (overeenkomst)
icon-infographic-square Werkkostenregeling (infographic)
icon-overeenkomst-square Gebruikersovereenkomst digitale apparatuur (overeenkomst)

 

MT Rendement 9-2019

icon-analyse-square Mobiliteitsalternatieven vergelijken (marktanalyse)
icon-elearning-square Effectief samenwerken binnen teamverband (e-learning)
icon-rekentool-square Transitievergoeding bepalen (rekentool)
icon-analyse-square Eigenrisicodragerschap Ziektewet vergelijken (marktanalyse)

 

Wij zijn continu bezig met het actualiseren van de informatie op Rendement Online, zodat u altijd de meest recente vakinformatie tot uw beschikking heeft. Dit kan er wel voor zorgen dat informatie uit oudere vakbladen intussen verwijderd of vervangen is. Via de zoekbalk rechtsboven kunt u zoeken in het actuele aanbod op Rendement Online.