Duurzaamheid in toeleveringsketen beperkt financieel risico

3 september 2018 | Door redactie

Organisaties zijn financieel stabieler wanneer ze oog hebben voor duurzaamheid in hun toeleveringsketen (supply chain). Goed vastgelegde afspraken met leveranciers zorgen uiteindelijk voor minder financiële risico’s bij deze organisaties. Zo maken zij zich populairder bij aandeelhouders. Dat blijkt uit onderzoek van de University of Liverpool.

Zeker organisaties die te maken hebben met complexe toeleveringsketens hebben baat bij zo min mogelijk (financiële) risico’s in de keten. Die ketens van grondstofproductie tot eindproduct strekken zich vaak uit over verschillende landen en industrieën. Daardoor zijn ze vatbaarder voor onverantwoorde werkwijzen in die landen. Acties die gericht zijn op duurzaamheid in de toeleveringsketen kunnen hier verbetering in brengen. Ze zorgen voor een stabielere organisatie op korte termijn en een grotere overlevingskans op lange termijn.

Certificering kan helpen om duurzaamheid te onderbouwen

Via een systeem van certificering kunnen organisaties de duurzaamheid (tool) van een gehele toeleveringsketen onderbouwen. Een organisatie kan dan een externe partij inschakelen om de protocollen die met leveranciers zijn afgesproken, te controleren. Bijvoorbeeld voor de productieketen: op het gebied van gebruik van duurzame grondstoffen, de reductie van uitstoot van broeikasgassen, mensenrechten en de rechten van werknemers.

Duurzame leveringsketen in de kinderschoenen, maar levert wel op

Eerder dit jaar hield door DNV GL al een internationale enquête naar duurzaamheid in de toeleveringsketen. Een aantal toonaangevende ondernemingen beoordeelde zichzelf als een beginner op dat gebied. Ondernemingen die duurzaamheid in hun leveringsketen hebben geïmplementeerd, hebben hier al wel de vruchten van geplukt. Hun merkreputatie is versterkt, hun vermogen om aan klantbehoeften te voldoen is verbeterd en hun marktaandeel is vergroot. En dat werkt overtuigend naar risicomijdende aandeelhouders toe.

Klanten zijn drijfveer voor duurzaam leveren

De enquête van DNV geeft aan dat ruim driekwart van de respondenten hun klanten de belangrijkste drijfveer vindt voor duurzaam supplychainmanagement. Meer dan 80% heeft ten minste één actie ondernomen om de duurzaamheid van hun toeleveringspartners te verbeteren. Maar deze actie was vaak oppervlakkig en beperkt tot hun directe leveranciers. Verderop in de keten zijn minder acties ondernomen.

Het onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd in het International Journal of Operations & Production Management en is ook online beschikbaar.