Ruim 80% ervaart belemmeringen bij duurzaam ondernemen

Uit recent onderzoek van de Kamer van Koophandel naar duurzaam ondernemen blijkt dat ruim acht op de tien ondernemers (84%) belemmeringen ervaart. De belangrijkste reden is dat zij hun business-case niet rond krijgen. Duurzaam ondernemen levert de meeste ondernemers voor nu vooral persoonlijke voldoening op.

19 februari 2019 | Door redactie

Twintig procent van de ondernemers is in staat om concreet voordeel uit duurzaam ondernemen te halen, in de vorm van meer klanten, lagere kosten of extra inkomsten. Een ander vijfde deel van de ondernemers zegt dat duurzaam ondernemen nog niets heeft opgeleverd. Het onderwerp zou volgens sommige ondernemers hoger op de agenda komen te staan als dit kostenbesparing en extra inkomsten zou opleveren. Duurzaam ondernemen zou ook worden toegepast bij wettelijke verplichting en als ondernemingen zich er meer mee zouden kunnen onderscheiden. Andere redenen om duurzaam ondernemen te omarmen zijn eisen van de klant en een duidelijke vraag vanuit de markt naar duurzame producten en of diensten.

Gebrek aan tijd en onvoldoende kennis

Op het gebied van duurzaam ondernemen ervaart 78% van zzp’ers en 89% van mkb’ers  belemmeringen. De belangrijkste belemmering is het feit dat ondernemers hun business-case niet rond krijgen (31%), bijvoorbeeld als de kosten omhoog gaan (30%) en klanten niet bereid zijn om meer te betalen (20%). Naast financiële belemmeringen weten zzp’ers ook niet goed welke maatregelen zij nog meer zouden kunnen nemen (29%). Bij mkb’ers is er vooral sprake van een gebrek aan tijd (29%). Ook hebben zij vaker dan zzp’ers klanten die er niet voor willen betalen (26%) en hebben zij onvoldoende kennis in huis (24%).

Informatie over financieringsmogelijkheden

Zo’n 70% van de ondernemers heeft behoefte aan informatie of ondersteuning op het gebied van duurzaam ondernemen. Denk hierbij vooral aan subsidies (tool) en regelingen, energiebesparingsmaatregelen en het duurzamer maken van producten en diensten. Ook informatie over financieringsmogelijkheden voor duurzaam ondernemen, vermindering van de belasting van het milieu en het vinden van duurzame business-modellen is een belangrijke behoefte. Ongeveer een kwart heeft vooral behoefte aan praktijkvoorbeelden van andere ondernemers.

Een tiende heeft niets met duurzaam ondernemen

Ongeveer een tiende van alle onderzochte ondernemers (13% van zzp’ers en 9% van mkb’ers) geeft aan niets met duurzaam ondernemen te hebben. Onder andere omdat zij andere maatschappelijke vraagstukken belangrijker vinden of omdat zij het gevoel hebben toch geen invloed te hebben. Deze laatste reden wordt opvallend vaak door mkb’ers gegeven. Ruim een op de tien ondernemers die niets met duurzaamheid hebben, geloven niet in klimaatverandering.

Advies om subsidies en regelingen te onderzoeken

De Kamer van Koophandel adviseert ondernemers zich meer te verdiepen in de subsidies en regelingen voor duurzaam ondernemen. Er zijn mogelijkheden bij de gemeente, bij de provincie, bij het rijk (RVO) en in Europa. Er zijn onafhankelijke subsidieadviseurs die daarbij kunnen helpen. Verder raadt de Kamer van Koophandel bedrijven aan om focus aan te brengen op de duurzame maatregelen, die kunnen bijdragen aan kostenbesparing, behoud van klanten, en verbetering van hun concurrentiepositie en imago. Het onderzoek (pdf) is in augustus 2018 uitgevoerd in het KvK Ondernemerspanel dat bestaat uit ruim 4.000 zzp’ers en mkb’ers. In totaal deden 950 ondernemers hier aan mee.