Moeten wij een organisatie als sponsor zien als wij een donatie krijgen?

1 juli 2020

Wij krijgen regelmatig een donatie van een bepaalde organisatie. Moeten wij deze organisatie als onze sponsor zien of gelden daar andere criteria voor?

Het verschil tussen doneren en sponsoring is vaak niet helemaal duidelijk, zelfs niet voor de betrokken partijen. Organisatie X zegt bijvoorbeeld ‘een goed doel te sponsoren’, terwijl het eigenlijk om een pure donatie gaat: de organisatie hoeft niets terug te hebben voor de prestatie en zij loopt niet te koop met de inhoud van de deal.

Organisatie Y zegt daarentegen trots te zijn op haar ‘donatie’ aan de plaatselijke biljartvereniging. De directeur van de ‘donerende’ organisatie wil echter wel graag dat de voorzitter van de biljartvereniging in ruil voor de ‘gift’ poseert op een foto voor bij het persbericht en het zou ook fijn zijn als de organisatie haar brochure mee mag sturen met de jaarlijkse acceptgirokaart voor de contributie. Dit is dus strikt genomen sponsoring.

Omgang met MVO

De wijze waarop organisaties omgaan met MVO maakt het verschil tussen doneren en sponsoren nog wat duidelijker. Steeds meer organisaties zeggen ‘maatschappelijk verantwoord te ondernemen’, met aandacht voor people, planet en profit.

Onderdeel van de MVO-activiteiten kan de ondersteuning zijn van één of meerdere non-profitorganisaties. Als een organisatie deze steun duidelijk uitdraagt naar de buitenwereld toe, is er sprake van sponsoring. Houdt de organisatie het echter stil, dan is zij donateur.