Arbeidsongeval niet melden kost veel geld

28 maart 2013 | Door redactie

Nalaten om een ernstig arbeidsongeval in uw onderneming direct te melden bij de Inspectie SZW heeft een boete tot gevolg die kan oplopen tot € 50.000. Dat staat in een vernieuwde folder van de inspectiedienst over de meldingsplicht voor werkgevers bij arbeidsongevallen. De boete is sinds 1 januari 2013 fors verhoogd.

Volgens de Arbowet moet uw onderneming ernstige arbeidsongevallen direct melden aan de Inspectie SZW. Het gaat om ongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname. Ook als zich een ongeval voordoet dat in eerste instantie niet ernstig lijkt, maar uiteindelijk toch leidt tot blijvend letsel of een ziekenhuisopname geldt de meldingsplicht.

Manieren om ongeval te melden

Een dodelijk ongeval van een werknemer of uitzendkracht moet direct worden gemeld via het telefoonnummer 0800-5151. Andere meldingsplichtige ongevallen kunt u ook melden via een formulier op de website van de Inspectie SZW. Uit de nieuwe brochure Meldingsplicht arbeidsongevallen (pdf) blijkt dat de boete bij nalaten van zo’n melding kan oplopen tot € 50.000.

Financieel risico arbeidsongeval

Het financiële risico is in werkelijkheid nog groter. Naast een eventuele boete van de inspectiedienst kan het slachtoffer ook nog een civiele rechtszaak starten om een schadevergoeding te eisen. Het is dus erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de veiligheid binnen uw onderneming zo optimaal mogelijk geregeld is.