Arbeidsuitbuiting en cao’s in Jaarplan 2016

24 september 2015 | Door redactie

In 2016 controleert Inspectie SZW extra op thema’s als: arbeidsuitbuiting, arbozorg, asbest, gevaarlijke stoffen en fraude en misbruik van regelingen. Ook krijgt de Inspectie er een nieuwe taak bij: intensief toezicht houden op de naleving van cao’s. Dat blijkt uit het Jaarplan van Inspectie SZW over 2016.

Uit het Jaarplan 2016 van Inspectie SZW blijkt dat de Inspectie in verschillende sectoren op verschillende dingen zal letten. Zo zijn in de bouw valgevaar, kankerverwekkende stoffen (tool) en arbeidsuitbuiting aandachtspunten, maar bij de detailhandel let de Inspectie vooral op onderbetaling en te lange werktijden. Verder komt de vermindering van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen aan bod. Eén op de drie organisaties in Nederland werkt (in meer of mindere mate) met gevaarlijke stoffen.

Onderzoek naar de naleving van cao’s

In 2016 heeft Inspectie SZW al 45 onderzoeken naar de naleving van de cao (tool) gepland. Maar werkgevers of werknemers kunnen ook zelf een onderzoek aanvragen. Vakbonden of werknemers kunnen de resultaten daarvan vervolgens inzetten bij een gang naar de rechter. Ook komt er onderzoek naar nep-dienstverbanden. Die zijn er bijvoorbeeld om een hypotheek af te kunnen sluiten of om familie uit het buitenland naar Nederland te halen.

Steeds vaker advocaten bij inspecties van SZW

Het valt Inspectie SZW op dat er steeds vaker advocaten worden ingeschakeld. Niet alleen omdat er vaker bezwaar wordt gemaakt tegen een opgelegde boete, maar ook al bij de inspectie zelf. Het kost de inspecteurs meer tijd om informatie te verzamelen, vast te leggen en bij te dragen aan het behandelen van bezwaar en beroep. Deze ontwikkeling komt waarschijnlijk doordat de inspecteurs consequenter, maar ook hogere boetes opleggen.
U heeft al kunnen lezen dat Inspectie SZW zich in 2016 ook gaat richten op psychosociale arbeidsbelasting (PSA).