Arbocatalogus pas geldig na toetsing Arbeidsinspectie

5 juni 2024 | Door redactie

Voordat een arbocatalogus in de praktijk gebruikt kan worden, moet deze eerste getoetst worden. Dat gebeurt door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hoe gaat het proces van opstellen en toetsen in zijn werk?

De Arbowet is een zogenoemde kaderwet, wat betekent dat hij niet alles tot in detail voorschrijft. Werkgevers en werknemers hebben veel ruimte om maatregelen voor veilig en gezond werken te nemen die passen bij de eigen organisatie. Een arbocatalogus kan daarbij van pas komen. Daarin staan oplossingen voor risico’s die in een bepaalde branche of sector spelen. De arbocatalogus wordt gemaakt door de sociale partners. De werkgevers- en werknemersorganisaties bepalen zelf welke oplossingen in hun specifieke situatie de voorkeur hebben. Maar voordat een arbocatalogus in gebruik genomen kan worden, moet deze eerst getoetst worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie (artikel).

Arbocatalogus moet voldoen aan Arbowet

Van een arbocatalogus is dus pas echt sprake als de sociale partners deze gezamenlijk hebben vastgesteld én als de Arbeidsinspectie de inhoud van de catalogus positief heeft getoetst. Bij de aanvraag voor een toetsing moet de aanvrager duidelijk aangeven waarop de Arbeidsinspectie de catalogus moet toetsen. In de brief bij de aanvraag voor de toetsing moet onder andere staan voor welke sector, welke functies en welke arbeidsrisico’s de arbocatalogus is. De Arbeidsinspectie (artikel) kijkt onder meer of de catalogus daadwerkelijk een concrete invulling geeft van de wettelijke doelvoorschriften uit de Arbowet, of hij volledig is, niet strijdig is met de wet en geen fouten bevat.