Bij overtreding arbeidswet volgt stillegging

2 april 2012 | Door redactie

Minister Kamp en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat onder andere dat als u de arbeidswetten ernstig of herhaaldelijk overtreedt, de werkzaamheden worden stilgelegd.

Uit een rapportage van het ministerie SZW blijkt dat in 2010 voor € 119 miljoen is gefraudeerd. De maatregelen in het wetsvoorstel moeten het groeiend aantal fraudeurs afschrikken om zo fraude te voorkomen. Het gaat om maatregelen tegen kleine en grote fraudeurs. Grote fraudeurs zijn malafide organisaties die arbeidswetten aan hun laars lappen.

Stillegging en hogere boetes

Wordt bij uw organisatie een overtreding geconstateerd, dan volgt een eerste boete. Bij herhaling kunt u een dubbele boete verwachten en na een derde keer een drievoudige. In het wetsvoorstel staat ook dat de hoogte van de boetes omhoog gaat. Zo is de boete voor het werken op een onveilige steiger nu € 9.000. Deze boete wordt verhoogd naar € 18.000. Het kan dus lonen extra goed te controleren dat uw organisatie de arbeidswetten naleeft.
Gaat uw organisatie herhaaldelijk de fout in, dan worden de werkzaamheden voor maximaal drie maanden stilgelegd. Bij ernstige overtredingen kan al eerder een stillegging volgen. Het gaat dan om het preventief stilleggen van werkzaamheden om herhaling te voorkomen en niet om het stilleggen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet waar stillegging opgelegd wordt als personen in gevaar zijn.

Hogere boete voor frauderende uitkeringsontvangers

Kleine fraudeurs zijn onrechtmatige uitkeringsontvangers. Als de plannen doorgaan krijgen zij vanaf 1 januari 2013 een boete die tien keer zo hoog is als nu. De fraudeur moet terugbetalen wat hij onrechtmatig heeft ontvangen en krijgt daarnaast een boete ter hoogte van datzelfde bedrag. Bij herhaling is de boete 150% van het gefraudeerde bedrag. Informeer medewerkers in uw organisatie eventueel over deze verhoging.