Boete bij goed arbobeleid valt lager uit

26 november 2015 | Door redactie

Inspectie SZW moet de boetebedragen bij overtreding van de Arbowet in sommige gevallen verlagen. Het is namelijk niet de bedoeling dat een werkgever die zijn arbobeleid in principe op orde heeft bij een overtreding dezelfde boete krijgt als een werkgever die niets aan het arbobeleid heeft gedaan. Dat bleek uit een uitspraak van de Raad van State.

De Raad heeft aanpassing afgedwongen van de beleidsregels die Inspectie SZW hanteert om boetes in het kader van de Arbowet al dan niet te matigen. De kritiek van de Raad kwam aan het licht in een recente uitspraak. Hierin oordeelde deze instantie dat een werkgever ten onrechte een boete van € 18.000 had gekregen voor onveilig werken op hoogte.

Werkgever had onvoldoende toezicht gehouden

In de voorafgaande beroepszaak had de rechter ook al geoordeeld dat € 6.000 boete zou volstaan, maar tegen dit oordeel ging minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in hoger beroep. De werkgever kon aantonen dat zijn beleid in orde was: hij had op de dag van de overtreding alleen onvoldoende toezicht gehouden. De Staat voerde aan dat de werkgever op de bewuste dag de onveilige werkwijze had geaccepteerd. Volgens (toen nog) artikel 1 lid 11 van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving zou dit al zijn andere inspanningen waardeloos maken.

Bezwaarschrift opstellen tegen arboboete

De Raad van State vond echter dat de inspanningen van de werkgever altijd moeten worden meegewogen. Het betreffende lid is nu ingetrokken met de bedoeling het snel te vervangen. Is uw werkgever het niet eens met een boetebeschikking van Inspectie SZW, dan kan hij middels een bezwaarschrift (tool) bezwaar maken.
Raad van State, 8 juli 2015, ECLI (verkort): 2136