Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

Boete Inspectie SZW ook voor werknemers

10 april 2015 | Door redactie

De afgelopen twee jaar hebben 25 werknemers in een leidinggevende rol voor € 433.000 aan boetes ontvangen van de Inspectie SZW. Zij waren persoonlijk verwijtbaar voor een overtreding op bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet. Ook werknemers die de veiligheidsinstructies van de werkgever niet opvolgen lopen risico op een boete van de Inspectie SZW.

De Inspectie SZW kan niet alleen een organisatie maar ook een leidinggevende persoonlijk een boete opleggen bij overtreding van arbeidswetten zoals de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of de Wet arbeid vreemdelingen. Dit kan het geval zijn als de Inspectie weet aan te tonen dat de leidinggevende verantwoordelijk was of een belangrijke rol heeft gespeeld bij het begaan van een overtreding binnen de organisatie. Verder moet uit onderzoek blijken dat de leidinggevende op de hoogte was van de overtreding, hierover zeggenschap had en dat hij heeft nagelaten om maatregelen te nemen om de overtreding te voorkomen of dat hij de overtreding heeft laten voortduren.

Leidinggevenden kregen persoonlijke boete

De afgelopen twee jaar heeft de Inspectie SZW 25 leidinggevenden beboet voor het begaan van een overtreding binnen de organisatie. In totaal legde de Inspectie SZW € 433.000 aan boetes op aan leidinggevenden persoonlijk. Het hoogst opgelegde boetebedrag was € 68.000. De hoogte van de boete voor leidinggevenden is in principe 50% van de boete die de organisatie krijgt.

Ook werknemers lopen risico op boete Inspectie SZW

Ook werknemers die zich niet aan de Wet arbeid vreemdelingen en de Arbeidsomstandighedenwet houden, kunnen een boete krijgen van de Inspectie. Uw OR speelt een belangrijke rol bij het arbobeleid in de organisatie (artikel 27 lid 1d WOR) en kan de werknemers er ook nog eens op wijzen dat het belangrijk is om het arbobeleid na te leven.