CNV wil cijfers over capaciteit Inspectie SZW

15 november 2016 | Door redactie

Vakbond CNV eist inzage in de capaciteit van Inspectie SZW. De vakbond wil weten hoeveel manuren de inspectie denkt nodig te hebben om nieuwe wetten en regels te handhaven. Inspectie SZW wil deze informatie niet vrijgeven.

Het CNV wil weten wat de capaciteit van Inspectie SZW is om te handhaven. Inspectie SZW maakt zelf een inschatting voor het aantal manuren dat nodig is om nieuwe wetten en regelingen in te voeren en deze te handhaven. Deze informatie staat in zogenoemde uitvoeringstoetsen. Die zijn niet openbaar. De vakbond heeft een verzoek aan minister Lodewijk Asscher van SZW gestuurd om inzage. Volgens CNV is handhaving hard nodig; het aantal dodelijke arbeidsongevallen in de eerste helft van 2016 is gestegen: van 26 dodelijke ongevallen naar 42. CNV doet hiervoor een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).

Inspectie SZW onaangekondigd op bezoek

Organisaties moeten de verplichtingen uit de Arbowet naleven om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te realiseren. Inspectie SZW ziet hierop toe en kan boetes uitdelen als werkgevers zich niet aan de wet houden. Een mogelijk bezoek van Inspectie SZW en de kans om een boete opgelegd te krijgen, moet werkgevers aanzetten de wet na te leven. Inspectie SZW kan aangekondigd en onaangekondigd bedrijven bezoeken. De werkgever is verplicht zijn medewerking hieraan te verlenen en de inspecteur te helpen zijn onderzoek uit te voeren.

Ondernemingsraad mag vragen om bezoek Inspectie SZW

Leden van de ondernemingsraad (OR) hebben het recht om bij een bezoek van Inspectie SZW aanwezig te zijn (Arbowet artikel 12 lid 4) en met de inspecteur te praten zonder aanwezigheid van de werkgever.  Bij een aangekondigd bezoek doet de  arboverantwoordelijke er goed aan om de OR tijdig op de hoogte stellen zodat deze zich kan voorbereiden op het bezoek.  De OR heeft namelijk vergezelrecht, wat betekent dat de OR kan meelopen met de inspectieronde. De OR kan ook zelf een klacht indienen en Inspectie SZW uitnodigen voor een bezoek. Ook heeft de OR diverse informatierechten die verband houden met de toezichthoudende rol van de Inspectie SZW.